Únor

1. února

I kdyby všichni říkali, že nemáš šanci, svých snů se nevzdávej.

2. února

Ti, kteří nešetří láskou a dobrosrdečností, jimi budou neustále štědře obdarováváni.

3. února

Buď sám sebou! Nikdo nebude rozčarován, když objeví tvé „opravdové“ já, jestliže tě všichni takového vždycky znali a milovali.

4. února

Poděl se s potřebnými. Jednoho dne ti může přijít vhod dobrotivost někoho jiného.

5. února

Víra je dar od Boha, který je dostupný všem. Stačí Ho o ni požádat.

6. února

Láska se nedá změřit, koupit ani prodat. Má cenu jedině tehdy, je-li nezištně darovaná.

7. února

Radost je stav mysli.

8. února

Existuje Někdo, kdo zná a chápe všechny tvoje myšlenky a pocity – radosti i bolesti, štěstí i smutek – a kdo vidí nejhlubší potřeby a touhy tvého srdce.

9. února

Nepohrdej výhodami odpočinku. Zotavený člověk se může stát velmi tvořivým člověkem a velmi tvořivý člověk je člověk produktivní.

10. února

Nehleď pouze na okolnosti; podívej se až za ně.

11. února

Život je kombinací úspěchů a nezdarů. Obojího je zapotřebí.

12. února

Abys v lidech odhalil to nejlepší, povzbuď je a ukaž jim, že si jich vážíš.

13. února

Laskavá slova jsou jako sedadla v letadle. Do cílové stanice se dostaneš i bez nich, ale s nimi je cestování mnohem pohodlnější.

14. února

Vyjdi si dnes na pět nebo deset minut ven, zhluboka se nadýchni a vzpomeň si na všechno dobré ve svém životě. Hned budeš mít lepší náladu.

15. února

Občas nás okolní svět unavuje a přidělává nám vrásky rychleji, než by se nám líbilo. Dívej se na svět očima dítěte – můžeš si tak obnovit životní elán.

16. února

Všechno, co ze srdce štědře daruješ druhému, se ti vrátí a neočekávaným způsobem to obohatí tvůj život.

17. února

I nejbohatší člověk na světě je chudý, pokud nemá ve svém srdci lásku.

18. února

Neexistuje nic, čemu by Bůh nerozuměl.

19. února

Milovat někoho znamená…

starat se

snášet se

dělit se

měnit se

pracovat

– společně.

20. února

Nemeškej a udělej to ještě dnes!

21. února

Boží lásku vidím v očích svých blízkých. Boží lásku cítím v chladivém letním vánku. Boží lásku slyším v ptačím zpěvu.

22. února

Dobij si vnitřní energii a osvěž duši tím, že se každý den na chvíli zastavíš a vzpomeneš si na krásu a dokonalost Božího stvoření.

23. února

Nikdy nezapomeň na laskavost, ale vždycky se snaž zapomenout na opovržení.

24. února

Láska má kouzelnou moc. Je to jazyk, který slyší i hluší, píseň, při které si zatančí i chromí, a západ slunce, který vidí i slepí.

25. února

I když ti život rozdá špatné karty, s kuráží a vírou s nimi můžeš dobře zahrát.

26. února

Jestli se ostýcháš a znepokojuješ kvůli tomu, co si o tobě budou myslet druzí, možná ti pomůže uvědomit si, že oni si pravděpodobně dělají starosti, co si ty budeš myslet o nich. Otevřený zájem o druhé ti pomůže prolomit zdi ostýchavosti.

27. února

Máš-li někdy pocit, že jsi sám a nikdo si tě nevšímá a nemá o tebe zájem, pamatuj si, že Bůh tě vidí, rozumí ti a může změnit věci k lepšímu.

28. února

Buď objektivní, ale neboj se dát najevo, jaké je tvoje morální přesvědčení. Vědět, v co věříš, a jednat podle toho, je známkou síly, ne slabosti.

29. února

Dnešek bude tak dobrý, jak dobrý si jej uděláš.

Advertisement