Obtíže nebo příležitosti?

Obtíže jsou vstupenkami do hry života. Ale občas se neubráníme pocitu, že život by byl mnohem příjemnější bez potíží. Souhlasíte s tím? Dříve, než odpovíte, zamyslete se nad následujícím.
Ve světě bez překážek nejsou žádní šampioni; bez utrpení nejsou žádní svatí; bez bitev nejsou žádná vítězství; bez deště není duha. Nezdá se vám, že svět, ve kterém je bolest, je mnohem prospěšnější než ten, ve kterém není? Není snad žár nezbytný k výrobě zlata, tlak a obrušování potřebné k výrobě diamantů a těžkosti nezbytné, aby si člověk vytvořil charakter?
A takto Henry Ford vyslovil tu stejnou myšlenku: „Život je řada zkušeností, z nichž nám každá pomáhá růst, i když někdy je těžké si to uvědomit. Musíme pochopit, že překážky, které překonáme, nám pomáhají jít kupředu.“ – Chuck Gallozzi

Těžkosti jsou náročným učitelem, kterého nad námi ustanovil Někdo, kdo nás zná lépe než my sami sebe a také nás má i mnohem víc rád. Ten, kdo s námi zápasí, posiluje naše nervy a zlepšuje naše dovednosti. Náš protivník je naším pomocníkem. Tento střet s obtížemi nám pomáhá lépe danou věc pochopit a naučí nás zvažovat všechny související okolnosti. Nedovolí nám být povrchní. – Edmund Burke

Nejsme od přírody laskaví ke všem lidem. Uvnitř nás je tvrdost, kterou je nutné změkčit. Často jsme nepozorní k pocitům druhých, zapomínáme na to, že mnozí prochází bolestí a nosí těžká břemena. Nejsme citliví k ostatním, protože jsme sami neprošli tím, čím oni. Ani ty nejlepší univerzity nás nenaučí umění soucitu. Sami musíme projít hlubokými údolími, a teprve pak můžeme ukázat cestu ostatním. Musíme cítit ten stres, nést to břímě a sami prožít ten boj. A teprve až po takovém dotyku bolesti jsme schopni pomoci ostatním v jejich těžkostech a naléhavé potřebě. – Mrs. Charles E. Cowman (Steams in the Desert, Díl 2, Zondervan, 1977).

Lidé jsou jako okna z barevných sklíček. Lesknou se a září, když venku svítí slunce. Ale když se setmí, jejich skutečnou krásu je možné spatřit pouze pokud v nich svítí světlo zevnitř. – Elisabeth Kubler-Ross

Jen proto, že tvá bolest je nyní příliš velká, nevzdávej to! Pokračuj i s tou bolestí a zanedlouho objevíš, že máš v sobě nový sen a nový cíl. – Stuart Singer

Advertisement