O Nebi

Záblesky nebe

Pokladnice povzbudivých zamyšlení, osobních úvah, příběhů a veršů, odhalujících onen svět.

Sebral a sestavil: Philip Sherwood

Záblesky nebe – jedinečná, podnětná a povzbuzující sbírka příběhů, zamyšlení, básní a citátů z literatury, odhalující divy, které na nás čekají v příštím životě.

Záblesky nebe čerpají z rozličných zdrojů a od různých autorů a přesvědčivě ujišťují, že závěr tohoto života je pouze „chodbou, která vede z vězení přímo do paláce,“ kde se nám splní i ty nejtajnější přání a sny.

Nahlédněte do nebeských bran!

„Dokážete si představit svět bez smrti, bolesti, hladu, strachu, utrpení a nemocí? Svět, ve kterém existuje pouze radost a smích? Společnost, v níž každý pracuje a žije ve vzájemné harmonii, lásce a štěstí? Tak to je nebe.“

Obsah  – Úvod – Stesk po nebi – Život po životě – Útěcha a útočiště – Už žádné slzy – Setkání s nejdražšími – Nebeská těla – Bez nudy – Realistický pohled na nebe – Nebeské město – obydlí, děti, hudba a naši zvířecí miláčkové – Na závěr – můžu do nebe i já?

+ + + + +

Úvod

              Slovo „nebe“ a otázky příštího života u lidí často vyvolávají smíšené pocity. Mnozí z nás si toto místo představují jako ráj, kde budeme na věky šťastní. I přesto však, je-li život našich nejbližších vážně ohrožen a pomýšlíme na smrt, objeví se určité představy, jež znepokojují naši mysl. Jako by nebe bylo něco, čemu bychom se měli co nejdéle vyhýbat.

              Doufáme, že právě tato sbírka zamyšlení, osobních úvah, příběhů a veršů vás povzbudí ve víře a přesvědčení, že nebe je skutečné místo, kde každý z nás může najít absolutní lásku a naprosté naplnění. Jistota o budoucím domově v nebi je obrovským povzbuzením v našem tolikrát těžce zkoušeném životě. Shakespeare to popsal takto: „Myšlenka přímo nebeská.“ Takové ujištění nám rovněž umožní připravit se na poslední cestu „radostně jako chlapec, jemuž právě skončila škola,“ jak to vyjádřil jeden věřící.

Stesk po nebi

Je to tam překrásné! – poslední slova Tomáše Edisona

+ + +

Dr. Werner von Brown – proslulý svým podílem na americkém vesmírném programu – řekl, že má „přísně vědecký“ důvod věřit v život po smrti. Dodal: „Věda dokázala, že nic nezmizí beze stopy. Příroda nezná vyhynutí. Zná pouze přeměnu. Jestliže Bůh využil těchto nejzákladnějších principů na nepatrných a bezvýznamných částicích vesmíru, jak by potom mohl opomenout nejvýznamnější dílo svého stvoření, a to lidskou bytost? Jsem přesvědčen o tom, že neopomenul.“

+ + +

              Stvořil-li Bůh náš krásný svět,

              kde hřích a smrt je znát,

              o kolik víc se bude hned

              nám ráj nádherným zdát.

James Montgomery

+ + +

Nebe – pokladnice věčného života. – William Shakespeare

+ + +

              Láska vládne světu, není to jen maska — vždyť láska je nebe a nebe je láska. – Lord Byron

+ + +

              Když se John Newton blížil ke konci svého života, řekl: „Teď se ještě nacházím v zemi umírajících. Už brzy však přejdu do země živých.“

+ + +

              Anglický vědec Michael Faraday (1791-1867) byl znám jako jeden z předních a nejvýznamnějších fyziků. Když se ho jednou ptali na jeho názor na život po smrti, odpověděl: „Nemám pochyb. Ba naopak, jsem o něm přesvědčen. Vím, že můj Vykupitel žije. A protože žije On, budu také žít.“

+ + +

NEBE

V našich dětských očích zračilo se nebe

jak brány z perel, zlaté ulice;

a všechno zdálo se vzdálené být.

Místo, jež vábnou krásou záříce

dlouho nám nebude chtít otevřít.

Léta však plynou jak chladná voda v řece,

život se ke svému konci kloní –

se srdcem zjihlým, však chrabrým přece,

očima, jež často slzy roní,

hledíme dál – až za brány nebe –

vidíme víc než těžký mrak noci.

Je to místo, kde na mne i tebe

čekají blízcí v blažené moci.

Především však hledíme v Boží tvář

a čekáme, až si nás odvede,

ne na místo, jímž je vzdálená zář,

ale domů, co blízko je: do nebe.

Sue H. McLane

+ + +

              Země nezná trápení, které nebe neumí zahojit. – Thomas Moore

+ + +

              Žijte v jistotě, že stejně jako hodina je pouze částí dne, tak i život na zemi je pouhou částí věčnosti. – C. L. Allen [CLA]

+ + +

              Určitě není nic špatné na tom, když přemýšlíme či mluvíme o nebi. Já sám bych rád zjistil o tomto místě co nejvíce. Předpokládám, že budu žít celou věčnost. Kdybych si měl vybrat místo k bydlení na téhle zemi a měl z něj udělat svůj domov, zajímal bych se o podnebí, o sousedy a o všechny další souvislosti. Kdybyste se rozhodli emigrovat, udělali byste to stejné. – D. B. Berg

+ + +

              Jednou se všichni vystěhujeme z tohoto světa. Celou věčnost strávíme na jiném světě… Není proto od věci zajímat se o to, kdo už tam je a kterou cestou se vydat. – Dwight L. Moody

+ + +

              Zajímat se, číst, vyprávět či meditovat o nebi se mi zdá naprosto přirozené. Konec konců tam strávíme věčnost. Je to důležité místo: náš věčný domov. Proč tedy nechtít vědět, jak to tam vypadá a jací budeme, až se tam ocitneme? – D. B. Berg

+ + +

              Proč bychom neměli prožívat radost z nebe už tady na zemi? Můžeme se radovat již dopředu, těšit se na ně, přemýšlet o něm, číst o něm a představovat si všechnu tu krásu.

+ + +

              Myšlenka o nebi nás může inspirovat a povzbuzovat k tomu, abychom se na věci dívali z nebeské perspektivy a uvědomili si, že nebe je skutečné místo, kde budeme jednou žít.

+ + +

              Nebe je město bez hřbitova.

+ + +

Představte si:

Vystoupíte na břeh

a naleznete nebe.

Uchopíte ruku

a je to ruka Boží.

Nádech čerstvého vzduchu

a cítíte vzduch nebeský.

Rozproudí se ve vás nová síla

a naleznete nesmrtelnost.

Projdete bouří a vichřicí

a ocitnete se v nerušeném klidu.

Probudíte se a zjistíte, že jste doma.

+ + +

              Nebe je něco, co nás snadno nadchne a na co se můžeme těšit. Je to něco jako pro děti vánoce s tím rozdílem, že tyhle vánoce budou ty nejkrásnější, jaké jsme kdy zažili.

+ + +

              Nebe a duchovní svět jsou daleko opravdovější, krásnější a dokonalejší než tento svět, na který se dívají naše oči.

+ + +

              Nebe je nádherné místo, plné báječných lidí, kteří prožívají krásné chvíle.

+ + +

              Existuje země bez hříchu, zločinů, samoty, krveprolití, nemocí, smrti, smutku a bolestí? Nebe je zemí, ve které všechny tyto nectnosti, typické snad pro všechny země, chybí. V Boží zemi nejsou bariéry ani dělící zdi. Nejsou tam vojáci, neboť se neválčí; není tam policie, neboť se nekrade a nehřeší; nejsou tam hrobníci, neboť se neumírá; nejsou tam lékaři, neboť bacily, teploty ani nemoci tam nepřijdou; nejsou tam zloději, neboť není tma. Kdo by tedy netoužil po této lepší zemi, v níž není rozchodů, rozpadlých domovů, opilců, věznic, nemocnic, žebráků, slepých, hluchých, němých ani trpících? To je ale země! Nestýská se vám po nebi? – H. Lockyer

+ + +

Nebe je podobné tomuto životu, ale je mnohem lepší. Bude to jako život na zemi se všemi radostmi a krásou kolem, a bez nedostatků; se všemi klady, a bez nevýhod.

+ + +

              V nebi můžete mít snad vše, co si jen budete přát. Nebe je místo, kde se vám splní touhy vašeho srdce, pokud jsou dobré. Podejte si přihlášku už teď!

+ + +

              Čím více víš o nebi, tím méně toužíš po pozemských věcech.

+ + +

              Kdybychom věděli a chápali všechno o nebi, byli bychom velmi nešťastní a nespokojení s životem na zemi. Nelíbil by se nám pocit omezenosti na téhle planetě. Kdybychom spatřili nebe, už bychom tady nedokázali žít. Proto je nebe věčné – neboť až se tam dostaneme, už bychom nedokázali odejít. – CLA

+ + +

V NEBI TĚ NEČEKÁ ZKLAMÁNÍ

V nebi tě nečeká zklamání,

nemoci, smutek ani žal,

srdce, co bolestí krvácí,

žalozpěv, jež sám život psal.

Mraky nad pozemským obzorem

zmizí a už nebudou víc.

Vše bude pod slunce dozorem,

od všech rubů spatříme líc.

Nájemné platit se nebude,

daní se taky nedočkáš,

ani na záplaty nezbude,

vždyť díry v šatech nepoznáš.

Nebudem žíznit ni hladovět,

chudoba navždy se vzdálí,

všichni si budem chtít vyhovět,

dík budiž našemu Králi! – F.M.Lehman

+ + +

             Nebe je stálou rezidencí … místem, kde si vybalíme zavazadla a zůstaneme navždy. … Jaká to překrásná myšlenka – probudit se v nebi a zjistit, že jsme doma! – CLA

Život po životě

              Smrt není zhasnutí světla, ale pouhé vypnutí lampy, neboť právě nastal úsvit. – Rabindranath Tagore

+ + +

              Opustit tento život znamená přejít z jednoho pokoje do druhého a zavřít za sebou dveře.

+ + +

              Věřme, že až přijde smrt – a dříve či později nemine žádného člověka – můžeme si být jisti, že přijde jako přítel, který nás s láskou odvede do našeho věčného domova – do nebe. – CLA

+ + +

              Smrt není nic jiného než chodba, která vede z vězení přímo do paláce.

+ + +

              Život je umírání a smrt je život. Na této straně hrobu jsme vyhnanci, na opačné občané. Tady jsme sirotci, tam děti. Tady jsme zajatci, tam svobodní. Tady jsme neznámí a nechtění, tam pozvaní a prohlášení za syny Boží. – Henry Ward Beecher

+ + +

              To, co nazýváme životem, je pouze cesta k smrti a to, co nazýváme smrtí, je brána k životu.

+ + +

              Na smrt pohlížím jako na sladké probuzení z hrozného snu, jenž nazýváme život; jako na vysvobození ze světa, který – ač krásným zdá se být – je světem zajateckým. – Lyman Abbott

+ + +

              Zemřít znamená odejít a bydlet v jiném domově. – CLA

+ + +

              Stojím na pobřeží. Loď napíná své bílé plachty proti rannímu větru a vyráží na moře. Stojím tam a dívám se za ní, dokud nezmizí za obzorem. Slyším, jak kdosi říká: „Je pryč.“ Kde pryč? To já ji ztratil z dohledu, ona sebe ne. Právě v okamžik, kdy někdo říká: „Je pryč,“ druzí ji vidí připlouvat. A jiné hlasy radostně volají: „Už je tu!“ A tak je to s umíráním. – Henry Scott Holland

+ + +

              Tento svět je jako veranda. Svět, který na nás čeká, je jako skvostný palác. – Talmud

+ + +

              Když otec Roberta Browninga ležel ve svých osmdesáti letech na smrtelném lůžku, jeho dobrá nálada zaujala ošetřujícího lékaře. „Ví tento starý pán, že umírá?“ zeptal se lékař tichým hlasem dcery starce.

              On však uslyšel jeho otázku, usmál se a řekl: „Pro mě smrt není nepřítelem.“

+ + +

Pokoj a klid. On není mrtev

ani nespí.

Právě se probudil

ze snu zvaného život.

Percy Bysshe Shelley, o smrti svého přítele Johna Keatse

+ + +

              Apoštol Pavel napsal: „Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné“ (2. Korintským 4:18). To hmotné, fyzické zemře, ale duch, ten je věčný.

+ + +

Život. – Jak dlouho už jsme spolu!

Dobré i zlé vyšli jsme jak školu.

Těžké je loučení s blízkým přítelem,

se slzou vzpomínka na chvíle veselé.

Pak pokradmu, bez ohlášení

na pouť se vydej na oři krásném.

Neříkej: „Dobrou noc!“ ale v zítřku jasném

„Dobré jitro!“ řekni.

Anna L. Barbauld

+ + +

              Naše tělo není tím pravým „já“. Je pouze fyzickou schránkou, v níž žijeme. To pravé „já“ je náš duch, který bude žít navždy.

+ + +

              [V den smrti:] A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.

+ + +

Prach jsi a v prach se obrátíš. Nemluví se tu však o duši. – H.W.Longfellow

+ + +

Karikaturista Arthur Brisbane jednou nakreslil průvod truchlících housenek, loučících se se zakuklenou larvou na její poslední cestě. Ubohé housenky v černém plakaly, zatímco nad nimi celou dobu radostně poletoval překrásný motýl, který byl navždy osvobozen od své pozemské schránky.

Netřeba dodávat, že Brisbane měl na mysli klasický pohřeb. Neboť když naši blízcí odejdou, proč oplakávat jejich tělesnou schránku, když právě v ten okamžik se nad námi vznáší nádherný motýl?

+ + +

Můj život ale Bůh z hrobu vykoupí, on mě vytrhne z jeho sevření! – Žalm 49:16

+ + +

Jeden voják řekl: „Až umřu, ať nad mým hrobem nezní večerka, ale budíček – volání rána, začátek nového dne.“

+ + +

Nápis na hrobu Benjamina Franklina:

Tady leží – jako opotřebovaný a potrhaný obal staré knihy – tělo Benjamina Franklina, tiskaře. … Přesto však celá práce nebude ztracena. Jednou, jak on sám věřil, bude vydána v nové, krásnější edici, opravená a přepracovaná samotným Autorem.

+ + +

Smrt není nic, čeho bychom se měli obávat, ale naopak ji v klidu očekávat. To ovšem v žádném případě neznamená, že bychom ji měli urychlit. Sebevražda je nejhorší způsob kapitulace a prohry. Ale jestliže budeme trpělivě vyčkávat, jednou všichni zemřeme v pravém Božím čase, kdy na nás přijde řada. To bude den, kdy budeme nejvděčnější. Přijdeme do svého nebeského domova a zjistíme, že život na zemi stál za to.

+ + +

Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. – Bible, 1.Korintským 15:26

+ + +

Smrt je pouze postup z tohoto života do dalšího. Je to naše vysvobození, promoce, povýšení. Konec školy, ukončení jednoho stupně učení a postup do dalšího.

+ + +

Přestože je toho mnoho, pro co na téhle zemi žijeme, v příštím životě je toho daleko více. Smrt neokrádá člověka o jeho pozemský život, ale obohacuje ho o ten pravý. – CLA

+ + +

Až mě Kristus povolá „domů“, poběžím radostně jako chlapec, jemuž právě skončila škola. – Adoniram Judson, první křesťanský misionář v Barmě

+ + +

Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve Mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve Mne, neumře navěky. – Ježíš, evangelium podle Jana 11:25,26

+ + +

Slavný evangelista Moody jednou optimisticky prohlásil: „Jednou se dočtete v novinách, že zemřel D.L.Moody z East Northfieldu. Za nic na světě však tomu nevěřte. V ten okamžik budu živější než kdy předtím. Vystoupím velmi vysoko, vyjdu ze své staré tělesné schránky do chrámu, který je nesmrtelný, do těla, které nemůže zničit ani smrt.“

+ + +

Poněvadž Já jsem živ, také vy budete živi. – Ježíš, ev. podle Jana 14:19

+ + +

Pane, když uzříš dílo mé, že hotové je,

nenech mě čekati

až síly pohasnou

v hodinu nešťastnou –

znavený dělník, co už nemůže dál.

Však vyřkni jen slovo,

jež pozve mě domů,

já rád budu tomu

a přijdu hned,

ano, přijdu hned

s radostí domů.

John Oxenham

+ + +

              Nebudu žít, dokud nespatřím Boha. Až Ho spatřím, už nikdy nezemřu. – John Donne

+ + +

Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. – Bible, 2.Korintským 5:1

+ + +

Bůh přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých. – Ježíš, ev. podle Matouše 22:32

+ + +

Ježíš řekl: „Království nebeské je jako hořčičné zrno“ (Matouš 13:31). Jako je zrno začátkem všeho růstu, tak i tento život je začátkem, ne koncem. Náš život pokračuje hned, jak je náš duch oproštěn od těla. – CLA

+ + +

Ježíš řekl: „Jdu, abych vám připravil místo“ (Jan 14:2). Do dalšího života nevstupujeme jako cizinci. Jsme dychtivě očekáváni a vše je pro nás připraveno. – CLA

Útěcha a útočiště

Smrt přináší osvobození duše od bolestí, nemocí, vyčerpání a jiných životních útrap. Je to začátek kvalitnějšího života. Smrt je vstupem do vyššího stupně života. – CLA

+ + +

Smrt je pohřbem všech našich utrpení.

+ + +

Smrt je to nejlepší uzdravení, tak proč bychom se jí měli obávat? Když umřeme, budeme navždy uzdraveni. Naše staré tělo skoná a my se jej zbavíme. Potom už nikdy více nebudeme trpět nemocemi ani bolestmi. Budeme nezranitelní, neboť budeme v duchovním těle.

+ + +

Ve zlých dobách přináší Žalm 23 vždy velikou útěchu. Ujišťuje nás o tom, že nás Bůh nikdy neopustí a nenechá bez pomoci. I kdybychom šli roklí šeré smrti, On slíbil svou neustálou přítomnost. Bude s námi, aby nás mohl utěšit a uvést do nového věčného života.

+ + +

 ŽALM 23

Bože, jsi můj Pastýř, nic mi neschází. Vždy pro mě najdeš zelené louky, kde si mohu odpočinout. Přivádíš mě k vodám, kde nacházím klid, mé duši dáváš sílu. Pomáháš mi, abych ti dělal co největší radost. I kdybych měl procházet údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty jsi se mnou, ochraňuješ mě a stále vedeš. Před zraky mých nepřátel mi připravuješ lahodné jídlo, jsem tvým hostem. Požehnáním a dary mě zahrnuješ. Tvoje laskavost a porozumění mě budou provázet všechny dny mého života. A po tomto životě s tebou budu žít navěky.

+ + +

„Smrt je pohlcena,
přišlo vítězství!“
„Kde je teď, smrti, to tvé vítězství?
Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?“ – Bible, 1. Korintským 15:55

+ + +

Bůh před člověkem zatajil radost, kterou přináší smrt, aby se lidé byli schopni vyrovnat s útrapami tohoto života.

Už žádné slzy

Dokážete si představit svět bez smrti, bolesti, hladu, strachu, utrpení a nemocí? Svět, ve kterém existuje pouze radost a smích? Společnost, v níž každý pracuje a žije ve vzájemné harmonii, lásce a štěstí? Tak to je nebe.

+ + +

Díky Bohu za nebe! Je to místo, kde bude všechno uvedeno na pravou míru a spravedlivě vyřešeno.

+ + +

V nebi porozumíme tomu, proč jsme na zemi procházeli různými věcmi. Apoštol Pavel to vyjádřil takto: „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne“ (Bible, 1. Korintským 13:12).

+ + +

Jeden z nejkrásnějších biblických veršů napsaných o nebi je ve Zjevení 21:4. Jan řekl: „[Bůh] jim setře každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“

+ + +

Celá myšlenka o nebi je založena na vysvobození od všeho zlého, od bolesti, slz a smrti, jež byly přineseny na tento svět lidskou zlobou.

+ + +

Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. – Izaiáš 25:8

+ + +

Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží … a Bůh jim setře každou slzu s očí. – Bible, Zjevení 7:16,17

+ + +

Dokonce i v nebi potečou slzy, neboť Bůh říká, že je bude muset setřít. Není divu, že mnozí z nás budou plakat, až přijdou do nebe a zjistí, co všechno způsobili a ztratili zbytečnými chybami. Ale Bůh nám setře slzy s očí, utěší nás a povzbudí nás, abychom zapomněli na minulost. Ano, slzy potečou, ale Bůh nám všechny vysuší svou radostí, a potom už žádné slzy, jen radostná věčnost.

+ + +

Až nastane slavný úsvit nebe, všechna zklamání, zmařené sny a nepěkné zážitky budou zapomenuty a zahnány jako škaredý sen.

+ + +

Tam už ničemové nikoho netrápí,
tam si odpočinou všichni zdeptaní. – Bible, Job 3:17

+ + +

Jediné místo, kde budeme navždy oproštěni od bolesti, je nebe.

+ + +

Už nebude více nebezpečí, znečištění a ničení země, nic, čím v dnešní době tolik trpíme. Všechno bude nebeské, krásné a přirozené, přesně takové, jaké to bylo na začátku, kdy Bůh stvořil zemi.

+ + +

Nebeská společnost bude řízena dobře a spravedlivě. Svoboda, mír, hojnost a štěstí se nikomu nevyhnou. Izaiáš předpověděl:

„Tehdy ze svých mečů ukují pluhy
a ze svých kopí srpy.
Národ proti národu nepozvedne meč,
už nikdy se nebudou chystat do boje. “ – Bible, Izaiáš 2:4

+ + +

Už nebudou existovat zbraně, strašné boje a zabíjení, jako je tomu v dnešním světě. Konečně spatříme spravedlivého vládce se spravedlivou vládou. Žádná korupce, nectnosti, kriminalita, úplatkářství ani zkažení politici, ale dokonalá vláda a spravedlnost pro všechny.

+ + +

[Bůh] dá zvítězit synům ubožáka, zdeptá utlačovatele. … Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka. – Bible, Žalm 72:4,12

+ + +

Už nebude více velkých a mocných, jež utlačují chudé – pouze čestnost a spravedlnost pro všechny a nekonečné štěstí. Tak pokud hledáte dokonalé místo a vládu v dokonalé zemi s dokonalými lidmi, počkejte ještě chvíli – už je na cestě!

Setkání s nejdražšími

              Na nebi je nejlepší to, že se budeme moci setkat se všemi blízkými, kteří již zemřeli. Bude to největší rodinná sešlost se všemi našimi předky, příbuznými a blízkými, jaká se kdy konala. Všichni se sejdeme ve stejnou hodinu na jednom místě a bude plno radosti. Konečně spolu!

+ + +

              Často ke mně lidé přicházejí s otázkou: „Pane Moody, myslíte, že se v nebi navzájem poznáme?“ Jsou to většinou matky, které ztratily své milované dítě a chtějí se s ním opět setkat. Občas je to dítě, které přišlo o matku nebo otce a chce vědět, zda-li je v nebi pozná. Na tohle odpovídá Bible v Žalmu 17:15 takto: „Všichni budou spokojeni.“ To je vše, co chci vědět. Uvidím svého bratra, jenž nedávno skonal, neboť jak je psáno – budu spokojen. Uvidíme všechny ty, které jsme milovali tady na zemi, a pokud naše láska k nim byla opravdová, v nebi bude tisíckrát větší. – Dwight L. Moody

+ + +

              Po smrti se nebudeme bloudit jako duch bez těla. Kdesi uprostřed nádherného Božího stvoření je místo, kde se budeme opět moci setkat s lidmi, které jsme milovali a na okamžik ztratili. – CLA

+ + +

              „Všechna láska je z Boha,“ říká apoštol Jan. A protože láska nemůže být nikdy pohřbena, krásné vztahy, jež jsme prožívali tady na zemi, ale které nejsou věčné, budou jednou pokračovat v domě našeho Otce. A jako členové stejné rodiny budeme společně bydlet v dokonalé harmonii. – H. Lockyer

+ + +

Výňatek z dopisu Bena Franklina, adresovaného vdově po jeho bratru Johnovi, 22. února 1756:

              Drahé dítě!

              Chtěl bych Ti popřát upřímnou soustrast. Ztratili jsme toho nejdražšího a nejcennějšího příbuzného. Je to však vůle Boží a zákon přírody, aby naše těla byla pohřbena a duše vstoupila do pravého života. Tady na zemi je život pouze zárodkem a přípravou na opravdový život.

              Dokud člověk nezemře, není úplně narozen. Proč tedy naříkat, že se narodilo dítě mezi nesmrtelnými a že se k jejich šťastné společnosti přidal nový člen?

              Tato těla jsou nám propůjčena Boží laskavostí a dobrotou. Pokud nám však doslouží, stanou se nepohodlnými a zatěžují nás bolestí místo radosti, místo pomoci jsou nám přítěží a nesplňují již žádný účel, pro nějž byla stvořena, je stejně laskavé a dobrotivé, aby od nás byla nějakým způsobem odebrána. Tím způsobem je smrt… Proč bychom tedy měli truchlit, když jej brzy budeme následovat a víme, kde ho najdeme?

+ + +

ONEN SVĚT

Nezdá se dlouhá cesta, jež vede

do cizí země, zvané onen svět;

a přece blízké, ne cizí a šedé,

vždyť tam bydlí můj přítel i děd.

To díky nim zdá se mi, že ji znám,

a vím, že tam v ní kdesi domov mám.

Tak mi už smrt svým bodcem nehrozí,

hrob bude muset přijmout porážku.

Mně stačí jen zatajit dech a jít

tam, kam už podal jsem si přihlášku.

Své blízké uvítám radostným objetím,

Pak už je nikdy z dohledu neztratím.

Ella Wheeler Wilcox

+ + +

              Pokud máte v nebi svého nejbližšího, kterého celým srdcem toužíte vidět, nezoufejte, opět se setkáte. Hlas, který zoufale chcete slyšet, znova uslyšíte. Totožnost toho, jemuž jste byli na zemi blízcí, zůstane stejná. Ve chvíli, kdy se potkáte, se okamžitě poznáte a již vás nikdy nic nerozdělí. Váš blízký člověk je pryč jen na okamžik. – H. Lockyer

+ + +

              V nebi neznají loučení.

+ + +

              Nevěřím, že by lidé s dobrým srdcem měli být navždy umlčeni pod tvrdým povrchem země. – Edna St. Vincent Millay

+ + +

NEBESKÉ SNĚNÍ

              Jaké je nebe, to nevím, ale dlouho jsem snil o jeho fialových kopcích a loukách plných květin v celé své nesmírné kráse. Snil jsem o zurčících potůčcích, zpívajících řekách a paláci věčné lásky. … Snil jsem o opálových věžích a jejich nablýskaných kopulích. Ale k čemu by mi byla brána z perel či zlatá ulice, kdybych se nemohl setkat s lidmi, co jsem miloval, a spatřit tváře otce a matky a také bratra, který zemřel? … K čemu by mi byla koruna s hvězdami a zlatá harfa, kdybych se s nimi nemohl navěky radovat a smát a zpívat si v přítomnosti svého Spasitele a Boha? – Bob Taylor

Nebeská těla

              Nikdy plně nepochopíme, jak nádherné nebe opravdu je, dokud tam nepřijdeme a neuvidíme obdivuhodnost každého z nás.

+ + +

              Naše pozemské tělo je pomalé, těžkopádné v každém pohybu a brzy se unaví. Ale naše nebeské tělo bude bujné jako oheň a bystré jako myšlenky. – John Wesley

+ + +

              Pořád to budeme my. Budeme vypadat téměř stejně, akorát lépe – o moc lépe.

+ + +

              Naše nebeská těla budou velmi podobná našim pozemským, avšak mnohem krásnější. Vzhledově budeme stejní, abychom byli snadno k poznání. Naše rysy budou velmi podobné těm nynějším.

+ + +

              Naše těla v nebi budou mít hodně společného s našimi pozemskými, budou však našim novým modelem. Naše stará, rozpadlá, vyčerpaná pozemská těla se vrátí zpět do prachu. Prostě je vyměníme za zcela nové nebeské modely.

+ + +

              Když Ježíš vstal z mrtvých, vypadal pořád stejně, cítil se stejně, jedl a pil a dokonce i vařil, jako když byl na zemi. Svým učedníkům řekl: „Podívejte se na Mé [probodené] ruce a nohy: vždyť jsem to Já. Dotkněte se Mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na Mně“ (Lukáš 24:39). Učedníci se Ho mohli dotknout a stejně tak Ho i vidět, přestože byl v zázračném nadpřirozeném těle.

              Jeho nové tělo dokázalo zmizet a zase se objevit. Mohlo projít z jedné dimenze do druhé a dokonce i zavřenými dveřmi a pevnými zdmi. (Viz Jan 20:19,26.)

+ + +

              Budeme mít stejná těla jako měl Ježíš poté, co vstal z mrtvých. Každý z nás bude mít nové vylepšené nesmrtelné tělo. Bude sestaveno stejně jako naše nynější tělo z masa a kostí – ale z nesmrtelného, nezničitelného masa a kostí. Bude z materiálu, který se dá vidět i ohmatat. (Viz 1.Janův 3:2.)

+ + +

              Všechny zážitky a radosti z tohoto života budeme prožívat i v tom budoucím. Naše těla budou podobná pozemským, ale mnohem honosnější a krásnější. Budeme moci jíst, pít, vdávat se a ženit, radovat se a užívat si bez jakýchkoli útrap, bolestí, vyčerpání nebo smrti.

+ + +

              Z vyprávění těch, kteří zahlédli záblesky nebe ve viděních a zjeveních, se zdá, že v nebi rosteme. Ti, kteří přijdou ve své mladosti, rostou do zralého věku, zatímco starší lidé „mládnou“ na střední věk, období nejlepších let.

Bez nudy

              I v nebi se budeme moci pořád něčemu učit. Stále se budeme vyvíjet a vzdělávat, neboť nejsme dokonalí. To bude naše budoucnost – pokračovat ve vzdělávacím procesu, který jsme začali na téhle zemi. Je ještě tolik věcí, o kterých se můžeme dozvědět!

+ + +

              Bůh má spoustu věcí, o kterých chce, abychom věděli; věcí, které jsme se ještě nebyli schopni naučit na zemi.

+ + +

              Někteří lidé se domnívají, že v okamžik, kdy se ocitneme v nebi, budeme všechno znát. Kdyby tomu tak bylo, znamenalo by to, že jsme stejní jako Bůh – vševědoucí.

              Bůh však má na všechno pravý čas. A tak rozdělil vše, o čem se můžeme dozvědět, na čas nebeské věčnosti, abychom se nenudili. Zjistíme více o minulosti a porozumíme věcem a situacím, které se staly, stejně jako že pochopíme lépe Boží logiku a význam všeho.

+ + +

              Věčnost je nepřetržitý poznávací proces. Je to další level/stupeň, příležitost k tomu, abychom napravili to, co nám nevyšlo na zemi, a naučili se tomu, co jsme tady nezvládli. Díky Bohu za věčnost! Myslím si, že všichni máme spoustu zlozvyků a chyb, které bychom rádi napravili. Možná, že nám dá Bůh šanci znovu potkat lidi, kterým jsme ublížili a vzájemně si navždy prominout a odpustit.

+ + +

              Apoštol Pavel poznamenal: „Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést“ (1.Timoteův 6:7). Měl na mysli materiální věci, majetek. Avšak znalosti, zkušenosti a ponaučení z tohoto života si samozřejmě vezmeme s sebou do příštího života.

+ + +

              V nebi nám Bůh odhalí všechny věci, které nám byly tady na zemi záhadou.

+ + +

              V nebi bude spousta věcí jinak, ale hodně jich bude podobných nebo stejných. A to proto, abychom měli možnost použít všechny svoje znalosti, dovednosti, talent a zkušenosti, které jsme nabyli v tomto životě. Bůh by nedopustil, aby všechno, co jsme získali, přišlo nazmar.

+ + +

              Tento život je pouhou průpravou k tomu, co budeme dělat po absolvování školy.

+ + +

              Budeme moci cestovat do budoucnosti i do minulosti, zjistit, co bylo a bude a prožívat nádhernou přítomnost. Uvidíme, uslyšíme, ucítíme a prožijeme všechny minulé události přesně tak, jak se staly.

+ + +

              Bůh nám pravděpodobně umožní zeptat se na otázky, jež nám objasní věci, které nám byly vždy záhadou. Není úžasné vědět, že jednou se budeme moci potkat a promluvit si s lidmi, kteří žili v blízké i vzdálené minulosti?

+ + +

              Nebe není konec: je to pouze začátek.

Realistický pohled na nebe

              Spousta lidí se domnívá, že být v nebi znamená posedávat celý den na obláčku a hrát na harfu, nic nedělat a být „svatý“, což pro většinu z nás nezní moc zábavně. … A – díky Bohu – tomu tak není.

+ + +

              Nebe není stavem. Nebe je místem. „Jdu, abych vám připravil místo,“ slíbil Ježíš. „V domě mého Otce je mnoho příbytků“ (Jan 14:2).

+ + +

              Nebe je velmi skutečné, konkrétní, reálné místo.

+ + +

              Nebe nemůže být příliš odlišné od našeho života na zemi, neboť bychom nedokázali snadno pochopit a rozumět všemu, s čím bychom se setkali. Při příchodu do nebe bychom byli úplně ztraceni a nebyli bychom se schopni přizpůsobit.

+ + +

              Asi budeme překvapeni, až zjistíme, že v nebi je vše normální a přirozené, podobně jako je tomu na zemi. Samozřejmě je to tam mnohem lepší, krásnější a nadpřirozené, bez jakýchkoliv potíží, útrap, těžkých zkoušek, slz a bolestí, jaké nás trápí tady. Ale přesto tamější život bude podobný životu zdejšímu, takže se budeme schopni přizpůsobit změně bez jakýchkoliv traumat a obtíží. Život tam bude v mnohém podobný životu tady, ale bez všeho zlého a zákeřného.

+ + +

              Nebe není místem věčného odpočinku, ale místem věčného života. – CLA

+ + +

              Co se týče našich nejbližších, kteří již zesnuli … nechce se mi věřit, že v nebi pouze bez zájmu odpočívají a nic nedělají. Takový život by nejspíš připomínal život v pekle, a ne v nebi. – Campbell Morgan

+ + +

              Měli bychom se zbavit typické představy o nebi, která říká, že svatí mají nekonečnou dovolenou, nemají co na práci a neustále hrají na harfu a prozpěvují.

H. Lockyer

+ + +

              Materiální svět …, dokonce i ten nejmenší elektron, je v neustálém pohybu. Nebe je bezpochybně plné aktivity. Slunce a planety se pohybují vesmírem neuvěřitelnou rychlostí. Nic není dál od pravdy než zastaralá myšlenka, která říká, že lidé v nebi pouze posedávají, povalují se a nic nedělají. Jak planý a ustrnutý život! Je až nepřípustné se domnívat, že v nebi lidé sedí pod stromy nebo na břehu řeky života, brnkají na harfu – pravděpodobně tisíci-strunnou – a tráví celou věčnost nicneděláním. … Není možné, aby nás Bůh „posadil“ do jiného světa s obnovenou a znásobenou mocí těla a mysli, a poté nás jen tak nechal v nečinnosti. – Leewin B. Williams

+ + +

              V nebi nebudeme odpočívat od práce, ale od dřiny. Při práci se už nebudeme lopotit a dřít.

+ + +

              Budeme mít spoustu práce, ale bude to mnohem snadnější práce, než na jakou jsme zvyklí. Žádný smutek ani žal, žádné nemoci či bolesti, žádné vyčerpání, slzy ani smrt. A to nám bude práci usnadňovat. V nebi budeme odpočívat ve srovnání s tím, co jsme zažili tady. Stále však budeme mít spoustu práce. Vždyť bychom byli nešťastní, kdyby tomu tak nebylo.

+ + +

              Představa věčného odpočinku zní velmi nudně. Kdybychom neměli co na práci, žádnou zodpovědnost, život by se stal nesmírně nudným a těžkým břemenem. Ráj … je místem krásy, místem našeho celkového vzrůstu. – CLA

+ + +

              Po smrti je nám dána další příležitost k tomu, abychom našli v životě naplnění. Věčný život překoná všechno, co nás tu omezuje. – CLA

+ + +

              Cítím v sobě budoucí život. Jsem jako pokácený les, jehož nové výhonky jsou mnohem silnější a čerstvější. Zajisté se vznesu k nebesům. … Čím více se blížím ke konci, tím jasněji slyším zvuky nesmrtelné symfonie světa, jenž mne volá. Půl století jsem překládal své myšlenky do veršů a prózy: historie, filozofie, drama, romance, satira, óda, píseň – všechno jsem vyzkoušel. Mám však pocit, že jsem nevyjádřil ani tisícinu toho, co leží v mém nitru. Až budu odcházet do hrobu, mohu říci stejně jako ostatní přede mnou: „Moje práce je dokonána.“ Nemohu však tvrdit: „Můj život je dokonán.“ Moje práce začne hned další den. Hrob není slepou ulicí, je průchodem. Zavírá se za soumraku a otevírá za svítání. – Victor Hugo

+ + +

              Smrt je opakem odpočinku. Ježíš slíbil všem věrným a svědomitým lidem: „Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána“ (Matouš 25:23). Smrt je osvobození duše k aktivnějšímu životu. – CLA

+ + +

              Budoucí život je tam, kam odejdeme, abychom pomohli přivést vesmír k dokonalosti, což je hlavní Boží záměr. [Význam života] spočívá v tom, abychom pomohli Bohu řídit vesmír. Všichni obyvatelé té budoucí lepší země budou mít pořád co dělat a k práci, kterou jim Bůh uloží, jim bude poskytnuto naprosto dokonalé pracovní prostředí. – Edwin Markham

Nebeské město – obydlí, děti, hudba a naši zvířecí miláčci

              Ráj, který pro nás Bůh připravil – nádherné nebeské město – je velmi jasně a zřetelně popsáno ve svaté knize Bibli, konkrétně ve dvou posledních kapitolách „Zjevení“ – proroctví svatého Jana. Je natolik uchvacující a krásné, že se člověku až tají dech.

              Je to největší město na světě, které postavil sám Bůh. Měří 2400 km na šířku a 2400 km na výšku. Jeho křišťálově zlatá krása vyzařuje na všechny strany zlatý třpyt a je plné zlatých příbytků pro tebe i pro mne.

              Ulice jsou vykládány jiskřivým, křišťálově čistým zlatem. Obklopuje ho velmi vysoká hradba s dvanácti perlovými branami. Tyto brány mají zabránit vstupu všech těch, kteří tam ještě nejsou připraveni vejít.

              Za lesknoucími se branami se rozkládá Boží ráj, jímž poklidně protéká řeka živé vody. Na jejích březích si ve svěží trávě pohrávají děti a zvířata a naši zesnulí blízcí tam očekávají náš příchod.

+ + +

              V nebi bude mít každý z nás své místo k bydlení. Předtím než Ježíš opustil tuto zemi, řekl všem svým následovníkům, že odchází, aby pro ně a všechny věřící připravil místo. „V domě Mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem Já“ (Jan 14:2,3). Jednoho dne budeme vlastnit obydli, které nás nic nebude stát: žádné opravy, žádné inkaso.

+ + +

              Bylo by těžké představit si nebe bez dětí. Vždyť by to nebylo nebe!

+ + +

              V nebi by byla nuda bez dětí. Co bychom asi dělali? Měli bychom všichni zestárnout a to je všechno? Takové místo by bez nových generací dětí postrádalo život. Kdyby tam nebyly děti, byla by to mrtvá společnost.

+ + +

              Nebe je dokonalé místo k výchově dětí. Všechno bude právě tak, jak tomu mělo být na počátku. Dokonalé prostředí bez nebezpečí, strachu, bolesti, nehod, smrti a všech těch hororových situací, kterých je na téhle zemi plno. Malé děti nebudou muset plakat. Budou mít naprosto vše, co potřebují. Budeme dokonce schopni rozumět jejich myšlení, a to nám umožní zabezpečit všechny jejich potřeby. Jen si představte všechny výhody při výchově dětí v nebi. Bude to jen spousta radosti.

+ + +

              Život s dětmi a jejich výchova dá nebi nový význam a nový život. Nebude to konec, ale začátek.

+ + +

              [Nebe je] zemí, kde se děti budou procházet po čerstvém svěžím trávníku uprostřed myrtových hájů, jíst lahodné uzdravující ovoce a pít pramenitou vodu z řeky života. Všude bude dostatek místa na hraní, koupání a skotačení. A kamkoliv se podívají, spatří usmívající se oči Kristovy. – Thomas Moore

+ + +

              Hudba bude důležitou součástí nebeské společnosti. Bible mluví o andělských sborech a písních, linoucích se nebem. Budeme mít nejlepší sbory, hudební skupiny a symfonické orchestry, které budou hrát tu nejkrásnější hudbu, jakou kdy zaslechlo lidské ucho. Mohl-li se člověk naučit hrát nádhernou hudbu na ručně vyrobených nástrojích, jakou hudbu asi dovede stvořit Bůh svou nadpřirozenou silou?

+ + +

              Hudebníci se mohou těšit, že budou moci vytvořit své vlastní skupiny a hrát s těmi nejnadanějšími muzikanty.

+ + +

              V nebi s námi budou i zvířata. Prorok Izaiáš řekl: „Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat, … lev jako dobytče bude žrát slámu“ (Izaiáš 11:6-9).

+ + +

              Bůh nám daroval spoustu zvířat již tady [na zemi], abychom si je užívali, hráli si s nimi a měli je rádi. A budou s námi i dál [v nebi].

+ + +

              Až uvidíme, co všechno má Bůh pro nás v nebi připravené, budeme jistě souhlasit s apoštolem Pavlem, který napsal: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo Ho milují“ (1. Korintským 2:9). Věci, jejichž krásu a velkolepost si ani nedovedeme představit.

Na závěr – můžu do nebe i já?

              Na předešlých stránkách bylo nebe prezentováno z mnoha stránek. Některé otázky však zůstávají nezodpovězeny. Snad ta nejdůležitější zní: „Jak mohu s určitostí vědět, že půjdu do nebe?“ Většina z nás by tam chtěla jít, ale když se dostaneme do úzkých, nejsme si jisti, jestli si to zasloužíme.

              Ten stejný Bůh, jenž stvořil tento svět, vesmír a nebe, o kterém jsme právě četli, nás miluje a ubezpečuje nás o svém místě v nebi. Stručně a velmi jednoduše to popisuje důležitý verš z Bible:

              „Neboť Bůh tak miloval svět [každého z nás], že dal svého jediného Syna [Ježíše], aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ –Ježíš, ev. podle Jana 3:16

              Bůh miluje každého z nás velmi hlubokou láskou. Ví, že k tomu, abychom dosáhli štěstí a osobního naplnění, existuje pouze jediná cesta, a to žít s Ním navždy. Aby se tak mohlo stát, seslal svého Syna Ježíše, který nám ukázal, jak žít a milovat, a který pro naše hříchy nakonec zemřel. Ježíš je mostem mezi tímto životem a nebem.

              Nikdy si nemyslete, že se nedostanete do nebe, protože jste „špatní“. Bůh ví všechno, co jsme kdy udělali, řekli i o čem přemýšlíme, a přesto nás neskonale miluje. Nebe je plné hříšníků – lidí, kteří se provinili, a požádali Boha o odpuštění. Stačí, abychom se Mu za ty své špatnosti omluvili a pozvali Ho do svého života.

              Jedním ze způsobů jak to udělat, je upřímně říct takovouto (nebo podobnou) modlitbu:

             „Milý Ježíši, moc rád bych žil navěky v nebi. Vím, že jsem udělal spoustu chyb a nechoval se vždy laskavě a že si to nezasloužím. Děkuji Ti, že mě i přes to tolik miluješ a s radostí mě tam přijmeš, jen proto, že jsem Tě o to požádal (jak jsi po nás chtěl). Prosím Tě, vejdi do mého života, pomoc mi a dej mi klid v srdci a mysli.“

              Bůh slíbil, že tvou modlitbu vyslyší a odpoví, takže už teď máš domov v nebi. Bůh ti žehnej nádhernou duchaplnou věčností. Na viděnou v nebi!

_________________________________________________________

Advertisement