O autorce těchto stránek

Magda Brychcínová

I když Lenka nechce, aby tyto webové stránky byly o ní, ale především o Bohu a o lidech, kteří je čtou, připadalo mi důležité, aby tu byla možnost dozvědět se něco o víc o člověku, který je tvoří. Proto jsem se jako její kamarádka nabídla, že o ní něco sepíšu sama.

Lenka vyrůstala v nevěřící rodině.  Když zemřela její babička, kterou měli všichni nesmírně rádi, Lence tehdy přišlo nepřijatelné smířit se s faktem, že smrt znamená definitivní konec lidského života. Začala tedy sama pátrat a skrze četbu, kontakty s různými věřícími, které na své cestě potkávala, a zejména pak díky osobní zkušenosti se postupně dozvídala o Bohu a nesmrtelné lidské duši. Všechny tyto informace ji současně fascinovaly a mátly, s mnoha pojmy si nevěděla rady, těžko je zpracovávala. I díky těmto svým zkušenostem má pochopení pro dnešní hledající, rozumí jejich nedůvěře k církvím, obavám z velkých slov a celého systému „náboženství“. I proto se snaží nabídnout prostřednictvím těchto webových stránek pomoc všem, kteří ji potřebují tak, jako ona sama dříve.

Lenka tedy na prahu dospělosti uvěřila a pocítila potřebu věnovat Bohu svůj čas a síly na plný úvazek. Podobně jako někteří její noví přátelé se chtěla stát misionářkou. Nakonec ji toto rozhodnutí zavedlo na velmi pozoruhodnou životní cestu. Postupně působila na Slovensku, v zemích bývalé Jugoslávie, v Mexiku a zejména v řadě zemí Afriky, kde i přes 10 let žila. Pomáhala v dětských domovech, táborech pro mladé těsně po válce v Bosně, jako lékařská pomocnice v africké buši, podílela se na shromažďování a distribuci humanitární pomoci a především přednášela o vztahu s Bohem a praktické aplikaci Bible na vysokých školách a kdekoliv měli lidé zájem. Cestou „našla“ nejen řadu přátel, ale také manžela a svoji dceru, původně konžské miminko Anissku. S manželem založili a dosud pracují pro charitativní společnost ADH, Aktive Direkt Hilfe/Aktivní přímá pomoc (http://www.adh-congo.org/cs/), která poslední dobou staví školy na konžském venkově.

O tom, co všechny tyto nádherné věci umožnilo, bez čeho by neměly šanci se odehrát  – totiž o zázraky působící Boží lásce – o tom mluví Lenka ráda a přesvědčivě. Chtěla by, aby se tyto stránky staly pozvánkou k prožití podobných zázraků pro všechny, kteří dosud neměli tu příležitost, štěstí či odvahu, pozvat Boží lásku do svého života a nechat ji konat…

Advertisement