Leden

1. ledna

Nový rok před námi leží jako nenapsaná knížka – všechny její stránky jsou prázdné. Napišme na stránku každého dne věci, ze kterých se budeme na konci roku radovat.

2. ledna

Dívejme se za sebe s porozuměním, před sebe s vírou a kolem sebe s láskou.

3. ledna

Nový začátek se nám nabízí nejen na počátku roku, ale každé ráno, když se probudíme: Máme možnost začít znovu a všechno napravit.

4. ledna

Nadšení je kypřící prášek života. Bez něho jsi zdrclý, s ním nabudeš.

5. ledna

Za peníze si koupíš mnoho krásných věcí, ale ani za všechny peníze na světě si nekoupíš spokojenost.

6. ledna

Naděje doufá, víra věří a trpělivost tiše čeká.

7. ledna

Opravdové štěstí lze nalézt v dávání.

8. ledna

Bůh tě miluje. Miloval tě od úplného počátku a bude tě milovat až do konce.

9. ledna

Vždycky pošli obavy tam, kam patří – hodně daleko.

10. ledna

Vždy se najdou ti, kteří řeknou, že něco nelze uskutečnit, ale pokrok v dějinách pokaždé nastal jenom díky těm, kteří řekli, že to uskutečnit lze.

11. ledna

Tajemství úspěchu je nikdy se nevzdávat.

12. ledna

Chceš-li mít přátele, buď přítelem.

13. ledna

Nejlepší posluchač je ten, který se vcítí do osoby druhého.

14. ledna

Svět a všechno v něm je tak krásné, za jak krásné to považuješ.

15. ledna

Investuj do svých dětí. Věnuj jim svůj čas, pozornost a lásku. Jsou přece naše budoucnost.

16. ledna

Nikdy bychom se neměli bát slz. Slzy nám změkčují srdce, omývají oči a vyjasňují výhled.

17. ledna

Laskavost a zdvořilost mohou z průměrného člověka udělat člověka lepšího; lhostejnost a nezájem mohou z lepšího člověka udělat člověka průměrného.

18. ledna

Odemkni dveře svých možností a čerpej z nebeských zdrojů.

19. ledna

Přátelství je ten nejvzácnější dar, jaký může být.

20. ledna

Snaž se dnes poznat něco nového.

21. ledna

Tvoje zdraví ovlivňuje všechno, co děláš. Klíč k pevnému zdraví je správně jíst, spát, cvičit a dobře se chovat k druhým.

22. ledna

Kdo chceš hýbat světem, hni nejdříve sám sebou!

23. ledna

Zapomeň na minulost; je mrtvá a dávno pryč. Žij pro budoucnost; je živá a plná možností.

24. ledna

Život, který tady žiješ,

              brzy uvadne.

Ale to, co stavíš s láskou,

nikdy nespadne.

25. ledna

Každé zklamání v životě může být odrazovým můstkem k větším věcem.

26. ledna

Kdo je moudrý? Ten, kdo se dovede od každého něco přiučit.

27. ledna

Nepříjemnosti se stávají, nemusíš však kvůli nim zahořknout.

28. ledna

Nádherné barvy duhy lze vidět pouze skrze dešťové spektrum.

29. ledna

Nestačí odhodit zlozvyk; je třeba jej nahradit ctností.

30. ledna

Všechno, co jsi kdy chtěl, o čem jsi snil a v co jsi doufal, může být tvým v překrásném ráji onoho světa.

31. ledna

Nikdy nepodceňuj úžasnou moc lásky, která může změnit srdce a myšlení. Láska může dodat čerstvou inspiraci k vyřešení zdánlivě nemožného.

Advertisement