K čemu je nám dobrá Bible?

Tvůj osobní průvodce životem

     Bible je tou nejznamenitější a nejúžasnější knihou na světě. Nejenže se z ní dozvíme, jak jsme se tu ocitli, ale také proč tady jsme a jak tu šťastně žít, milovat a mít radost a pokoj.

     Bohužel i přesto mnozí lidé v dnešní době Bibli naprosto ignorují. Často potkáme lidi, kteří za sebou mají léta vyššího vzdělání a kteří přečetli stovky a stovky nejrůznějších knih, ale nikdy ani nenahlédli do nejúchvatnější knihy ze všech – do Bible.

     V Bibli můžete najít téměř cokoli: drama, romantiku, poezii, proroctví, historii, tajemství a mnoho dalších žánrů.

     Nejdůležitější ovšem je, že v Bibli je obsažen sám Duch a život samotného Boha. (Viz Jan 4:24, 6:63.) Je to duchovní jiskra Boha, která v nás zažehne Jeho život, světlo a sílu. Boží slovo je tou nejsilnější pravdou na zemi.

Funguje

     Skeptik a křesťan se dohadovali o tom, jestli je Bible skutečně nadpřirozeně inspirovanou knihou. Skeptik byl přesvědčen, že vzhledem k tomu, že Boha nikdy nikdo neviděl a neexistuje žádný vědecký důkaz o Jeho existenci, nikdo nemůže věřit, že Bible byla napsána z Boží inspirace. Křesťan se zeptal: „Znáte jméno člověka, který sestavil násobilku?“

„Ne.“

„Tak potom násobilce nevěříte.“

„Ale ano, věřím, protože funguje,“ skeptik na to.

„A s Biblí je to zrovna tak.“

     Skutečnost, že Bible funguje je vlastně tím největším důkazem, že je opravdu zázračným, nadpřirozeným Slovem samotného Boha. Když budeš číst Bibli, najdeš v ní naprosto nevyčerpatelný zdroj moudrosti a poznání a budeš v ní neustále nacházet poklady staré a nové. (Viz Matouš 13:52.)

     To nejlepší na Bibli je, že skrze její slova můžeš poznat jejího autora, neboť Bible je jedním velkým Božím milostným dopisem. Její životodárná slova z ní dělají nejznamenitější knihu na světě, s jediným autorem na světě, který může zaručit věčný život, lásku, štěstí a nebe. Stačí ji jen číst a věřit v její hlavní postavu, v toho, který nás natolik miloval, že za naši spásu dal svůj život: Ježíše Krista, Božího Syna.

     Jestliže se budeš upřímně modlit: „Otevři mi oči, ať pochopím, co se píše v tvém slově“, nebudeš zklamaný. (Žalm 119:18.)

Pokrm pro duši

     Ježíš řekl: „Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život“ (Jan 6:63). Dávají nám duchovní život, potravu, sílu a zdraví, což znamená, že pokud chceme růst a zůstávat blízko Ježíši, potřebujeme kvalitní, zdravou a vyrovnanou výživu z Božího slova.

     Stejně jako musíme jíst, abychom zůstali fyzicky silní, musíme se sytit a pít ze Slova, abychom měli sílu duchovní.

     Bible nám říká, že jako novorozené děti máme mít touhu po nefalšovaném duchovním mléku, abychom jím rostli (1. Petr 2:2). Tak, jako miminko potřebuje mateřské mléko, stejně i ty potřebuješ ke svému duchovnímu růstu duchovní potravu. A stejně tak jako miminko instinktivně a nepotlačitelně vyžaduje mléko z matčina prsu, měli bychom i my hladovět po čistém mléku Slova.

     Prorok Jeremjáš řekl: „Jakmile se objevila tvá slova, snědl jsem je a přinesli mi radost.“ (Jeremiáš 15:16). Jób řekl: „Jeho Slovo je pro mě důležitější než každodenní jídlo.“ (Jób 23:12 – překlad z angličtiny).

     Nic není důležitějšího pro tvůj duchovní život než Slovo, protože Slovo je láska, Slovo je Bůh, Slovo je Ježíš.

Čas ke čtení

     V desáté kapitole Lukášova evangelia čteme příběh Marie a Marty. Když je Ježíš přišel navštívit, Marie „si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slova.“ Marta naopak měla plno práce, aby ho obsloužila. Tak moc se snažila být dobrou hostitelkou, že neměla čas poslouchat Ježíše. A tak ji Ježíš vlídně napomenul: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde“ (Lukáš 10:41,42). Co si Marie zvolila? Slovo! Seděla u Ježíšových nohou a naslouchala Jeho slovům.

    Teď si asi říkáš: „Jenže já mám tolik práce a nic nestíhám. Jak si jen najdu čas na to, abych každý den četl Slovo?“ Popravdě řečeno, když dáš přednost Slovu, Bůh ti vždycky pomůže najít čas na všechno ostatní. A až uvidíš změnu ve svém životě, budeš se divit, jak ses dříve mohl bez Slova obejít.

Každodenní čtení

     Nejlepší návyk, který si můžeš vypěstovat, je každodenně strávit chvilku čtením a studiem Bible a biblicky orientované křesťanské literatury. Začni třeba čtvrthodinkou a postupně ji pak můžeš prodloužit na půl hodiny či víc. Budeš-li číst Boží slovo a snažit se podle něj žít, tvůj život nabude hlubšího významu a ty budeš šťastnější, spokojenější a budeš mít víc lásky a porozumění pro druhé lidi. Tohle všechno se samozřejmě nestane přes noc, ale přijde to postupně.

      Chceš-li ze svého každodenního čtení vytěžit co nejvíc, je dobré mít četbu rozplánovanou, např. že přečteš všechna čtyři evangelia, Nový zákon anebo knihu Žalmů.

     Když čteš Bibli, požádej Ducha svatého, aby ti pomohl pochopit co čteš, ale nedělej si starosti, když všemu hned neporozumíš; to se nedaří nikomu. Pokračuj ve čtení. Čím víc budeš číst, tím víc budeš rozumět, a když se později vrátíš k určité pasáži, objevíš nové významy a „poklady“, kterých sis dříve nevšiml. 

– * –

Advertisement