CITÁTY

1. ledna

Nový rok před námi leží jako nenapsaná knížka – všechny její stránky jsou prázdné. Napišme na stránku každého dne věci, ze kterých se budeme na konci roku radovat.

2. ledna

Dívejme se za sebe s porozuměním, před sebe s vírou a kolem sebe s láskou.

3. ledna

Nový začátek se nám nabízí nejen na počátku roku, ale každé ráno, když se probudíme: Máme možnost začít znovu a všechno napravit.

4. ledna

Nadšení je kypřící prášek života. Bez něho jsi zdrclý, s ním nabudeš.

5. ledna

Za peníze si koupíš mnoho krásných věcí, ale ani za všechny peníze na světě si nekoupíš spokojenost.

6. ledna

Naděje doufá, víra věří a trpělivost tiše čeká.

7. ledna

Opravdové štěstí lze nalézt v dávání.

8. ledna

Bůh tě miluje. Miloval tě od úplného počátku a bude tě milovat až do konce.

9. ledna

Vždycky pošli obavy tam, kam patří – hodně daleko.

10. ledna

Vždy se najdou ti, kteří řeknou, že něco nelze uskutečnit, ale pokrok v dějinách pokaždé nastal jenom díky těm, kteří řekli, že to uskutečnit lze.

11. ledna

Tajemství úspěchu je nikdy se nevzdávat.

12. ledna

Chceš-li mít přátele, buď přítelem.

13. ledna

Nejlepší posluchač je ten, který se vcítí do osoby druhého.

14. ledna

Svět a všechno v něm je tak krásné, za jak krásné to považuješ.

15. ledna

Investuj do svých dětí. Věnuj jim svůj čas, pozornost a lásku. Jsou přece naše budoucnost.

16. ledna

Nikdy bychom se neměli bát slz. Slzy nám změkčují srdce, omývají oči a vyjasňují výhled.

17. ledna

Laskavost a zdvořilost mohou z průměrného člověka udělat člověka lepšího; lhostejnost a nezájem mohou z lepšího člověka udělat člověka průměrného.

18. ledna

Odemkni dveře svých možností a čerpej z nebeských zdrojů.

19. ledna

Přátelství je ten nejvzácnější dar, jaký může být.

20. ledna

Snaž se dnes poznat něco nového.

21. ledna

Tvoje zdraví ovlivňuje všechno, co děláš. Klíč k pevnému zdraví je správně jíst, spát, cvičit a dobře se chovat k druhým.

22. ledna

Kdo chceš hýbat světem, hni nejdříve sám sebou!

23. ledna

Zapomeň na minulost; je mrtvá a dávno pryč. Žij pro budoucnost; je živá a plná možností.

24. ledna

Život, který tady žiješ,

              brzy uvadne.

Ale to, co stavíš s láskou,

nikdy nespadne.

25. ledna

Každé zklamání v životě může být odrazovým můstkem k větším věcem.

26. ledna

Kdo je moudrý? Ten, kdo se dovede od každého něco přiučit.

27. ledna

Nepříjemnosti se stávají, nemusíš však kvůli nim zahořknout.

28. ledna

Nádherné barvy duhy lze vidět pouze skrze dešťové spektrum.

29. ledna

Nestačí odhodit zlozvyk; je třeba jej nahradit ctností.

30. ledna

Všechno, co jsi kdy chtěl, o čem jsi snil a v co jsi doufal, může být tvým v překrásném ráji onoho světa.

31. ledna

Nikdy nepodceňuj úžasnou moc lásky, která může změnit srdce a myšlení. Láska může dodat čerstvou inspiraci k vyřešení zdánlivě nemožného.

1. února

I kdyby všichni říkali, že nemáš šanci, svých snů se nevzdávej.

2. února

Ti, kteří nešetří láskou a dobrosrdečností, jimi budou neustále štědře obdarováváni.

3. února

Buď sám sebou! Nikdo nebude rozčarován, když objeví tvé „opravdové“ já, jestliže tě všichni takového vždycky znali a milovali.

4. února

Poděl se s potřebnými. Jednoho dne ti může přijít vhod dobrotivost někoho jiného.

5. února

Víra je dar od Boha, který je dostupný všem. Stačí Ho o ni požádat.

6. února

Láska se nedá změřit, koupit ani prodat. Má cenu jedině tehdy, je-li nezištně darovaná.

7. února

Radost je stav mysli.

8. února

Existuje Někdo, kdo zná a chápe všechny tvoje myšlenky a pocity – radosti i bolesti, štěstí i smutek – a kdo vidí nejhlubší potřeby a touhy tvého srdce.

9. února

Nepohrdej výhodami odpočinku. Zotavený člověk se může stát velmi tvořivým člověkem a velmi tvořivý člověk je člověk produktivní.

10. února

Nehleď pouze na okolnosti; podívej se až za ně.

11. února

Život je kombinací úspěchů a nezdarů. Obojího je zapotřebí.

12. února

Abys v lidech odhalil to nejlepší, povzbuď je a ukaž jim, že si jich vážíš.

13. února

Laskavá slova jsou jako sedadla v letadle. Do cílové stanice se dostaneš i bez nich, ale s nimi je cestování mnohem pohodlnější.

14. února

Vyjdi si dnes na pět nebo deset minut ven, zhluboka se nadýchni a vzpomeň si na všechno dobré ve svém životě. Hned budeš mít lepší náladu.

15. února

Občas nás okolní svět unavuje a přidělává nám vrásky rychleji, než by se nám líbilo. Dívej se na svět očima dítěte – můžeš si tak obnovit životní elán.

16. února

Všechno, co ze srdce štědře daruješ druhému, se ti vrátí a neočekávaným způsobem to obohatí tvůj život.

17. února

I nejbohatší člověk na světě je chudý, pokud nemá ve svém srdci lásku.

18. února

Neexistuje nic, čemu by Bůh nerozuměl.

19. února

Milovat někoho znamená…

starat se

snášet se

dělit se

měnit se

pracovat

– společně.

20. února

Nemeškej a udělej to ještě dnes!

21. února

Boží lásku vidím v očích svých blízkých. Boží lásku cítím v chladivém letním vánku. Boží lásku slyším v ptačím zpěvu.

22. února

Dobij si vnitřní energii a osvěž duši tím, že se každý den na chvíli zastavíš a vzpomeneš si na krásu a dokonalost Božího stvoření.

23. února

Nikdy nezapomeň na laskavost, ale vždycky se snaž zapomenout na opovržení.

24. února

Láska má kouzelnou moc. Je to jazyk, který slyší i hluší, píseň, při které si zatančí i chromí, a západ slunce, který vidí i slepí.

25. února

I když ti život rozdá špatné karty, s kuráží a vírou s nimi můžeš dobře zahrát.

26. února

Jestli se ostýcháš a znepokojuješ kvůli tomu, co si o tobě budou myslet druzí, možná ti pomůže uvědomit si, že oni si pravděpodobně dělají starosti, co si ty budeš myslet o nich. Otevřený zájem o druhé ti pomůže prolomit zdi ostýchavosti.

27. února

Máš-li někdy pocit, že jsi sám a nikdo si tě nevšímá a nemá o tebe zájem, pamatuj si, že Bůh tě vidí, rozumí ti a může změnit věci k lepšímu.

28. února

Buď objektivní, ale neboj se dát najevo, jaké je tvoje morální přesvědčení. Vědět, v co věříš, a jednat podle toho, je známkou síly, ne slabosti.

29. února

Dnešek bude tak dobrý, jak dobrý si jej uděláš.

1. března

Někteří lidé jsou krátkozrací: žijí pouze pro přítomnost. Jiní jsou dalekozrací: vidí až za zítřek.

2. března

Rozhodneme-li se, že každý den vykonáme jeden laskavý čin, ať už se nám zdá sebemenší, nikdy nepřestaneme sklízet úspěch.

3. března

Život je jako písnička. Na jakou notu si zpíváš ty?

4. března

Nemůžeš ztratit to, co jsi rozdal.

5. března

Důvěřovat něčemu jinému než sama sobě vyžaduje určitou míru odvahy. Nicméně ti, kteří svou důvěru vložili v Boha, mohou potvrdit, že našli spoustu odvahy a navíc pokojnou mysl.

6. března

Čas od času se zasměj sám sobě; pomůže ti to.

7. března

Spokojenost je pocit, který tě obklopí, když jsi vděčný za to, co máš, a nesnažíš se získat víc.

8. března

Bůh miluje chudobné a zdeptané lidi i ty, kteří se z posledních sil snaží udržet si své sny. Je nablízku nešťastným a chce je utěšit a svou láskou jim zahojit zlomená srdce.

9. března

Když jsi zavalen prací, kterou musíš udělat, zvaž si, co je nejnaléhavější. Pak začni s nejdůležitějšími věcmi a zbytek nechej na později.

10. března

Vytyč si ten nejvyšší cíl. Nenech si omezovat svou víru.

11. března

Vždycky nejprve vyslov pochvalu. Teprve potom se můžeš pustit do problému nebo vznášet námitky.

12. března

Abys mohl dosáhnout úspěchu v novém oboru, abys mohl udělat nový objev nebo učinit cokoli nového, musíš být ochotný prohrávat.

13. března

Když řekneš něco, cos neměl – něco, cos tak nemyslel, popř. co bylo nepěkné a kritické – ihned se omluv. Čím déle budeš prodlévat, tím to bude těžší.

14. března

Vždycky můžeš být za něco vděčný.

15. března

Postavení, moc, peníze ani popularita z člověka velikána nečiní.

16. března

Pokud ti puká srdce, dej je Bohu na správku.

17. března

Nejsou to výjimečné, velké a hrdinské skutky, které určují, kým opravdu jsi. Důležité jsou každodenní maličkosti.

18. března

Když se pomodlíme, stanou se zázraky a dojde ke změně. Modlitba má velkou moc.

19. března

Rozdávej dnes lásku. Miluj druhé. Miluj svoji rodinu. Miluj Boha. On zařídí, abys měl lásky dostatek, a na oplátku ti vrátí víc, než bys kdy mohl rozdat.

20. března

Pokud máš sílu akorát na to, aby ses přeplazil na druhou stranu místnosti, je to lepší, než sedět a nic nedělat.

21. března

Neskrývej se za falešnou maskou; lidé tě budou více milovat za tvoji upřímnost.

22. března

Jestli se ti zdá, že na něco nemáš sílu, možná je to proto, že se máš o své břímě podělit s někým jiným.

23. března

Předtím, než začneš někoho odsuzovat, vzpomeň si na svůj poslední omyl.

24. března

Nech ve svém srdci rozkvést lásku. Nechť láska popadne tvé srdce, vášnivě a s elánem jej protřepe a naplní jej veškerou radostí a chutí do života, kterou láska má.

25. března

Když se něco nedaří, můžeš se vzdát nebo se můžeš neštěstím nechat přeměnit v lepšího člověka.

26. března

Na světě neexistuje nic, co by láska nemohla dobýt.

27. března

V dnešní době si můžeš shlédnout, přečíst nebo stáhnout informaci téměř o čemkoliv. Přesto se vyplatí rozlišit mezi užitečnými vědomostmi a těmi, které nám pouze přecpávají život a mrhají časem, jež by se dal využít na užitečnější věci.

28. března

Nasaď si optimistické brýle a spatříš svět možností.

29. března

Potíže, stejně jako pračka, nás převracejí a ždímají, ale na konci jsme čistější a lepší než na začátku.

30. března

Za peníze si koupíš mnoho pěkných věcí, ale láska, pokoj a radost jsou nejvzácnější poklady na světě.

31. března

Usmívej se! Bůh tě miluje! Nepřestávej se usmívat a ani ostatní se nepřestanou usmívat.

1. dubna

Chceš-li se stát vítězem, musíš být ochotný vynaložit veškeré úsilí.

2. dubna

Láskou se nedá plýtvat; vždycky se k tobě vrátí stonásobně rozmnožená.

3. dubna

Miluj – protože Bůh je láska.

4. dubna

Velký člověk je člověk štědrý. Dávání a velikost jdou ruku v ruce. Jsou jedno a to samé, protože dávat znamená milovat a milovat je nejdůležitější úkol člověka.

5. dubna

Uděláš-li jeden krok víry k tomu, abys udělal správnou věc, Bůh udělá zbytek – udělá to, co ty udělat nemůžeš.

6. dubna

Zdvořilost nic nestojí, ale je nedocenitelná.

7. dubna

Život je jako zmrzlina: užívej si ho, než se ti rozpustí.

8. dubna

Neexistuje blaženější pocit, než znát Boží lásku a odpuštění.

9. dubna

Tíseň a stres jsou plevelem. Pěstuj místo nich Boží lásku a pokoj.

10. dubna

Nejlepší způsob, jak se vypořádat s dneškem, je postupně.

11. dubna

Dokud můžeš ještě chviličku pokračovat, nebudeš poražen.

12. dubna

Chceš-li někomu ukázat, že ho miluješ, věnuj mu svůj čas.

13. dubna

Laskavé slovo vyřčené v pravou chvíli může někomu rozjasnit den. Laskavé slovo, které zůstane nevyřčené, zanechává prázdnotu.

14. dubna

Každá situace v sobě vždycky skrývá něco dobrého; musíš to akorát chtít najít.

15. dubna

Když tě okouzlí jiskra v očích tvého dítěte, vidíš záblesk Boha a Jeho lásky.

16. dubna

Zanech všeho, na pět minut se posaď, zavři oči a mysli na někoho, koho máš rád. Pošli mu svou lásku v modlitbě a požádej Boha, aby mu požehnal.

17. dubna

Velcí lidé se nerodí. Bůh používá potíže a zkoušky, aby je velkými udělal.

18. dubna

Chtěl bys najít odpovědi? Mnoha směry můžeš jít.

Jestli začneš hledat v sobě, zmatek můžeš objevit.

Na radu se známých ptát pokoj mysli přinese, 

ale jen a pouze z nebe jasná cesta vine se.

19. dubna

Cvičení nejen zlepšuje zdraví, ale také ti dodává lepší pocit. Udělej si dneska čtvrt nebo půlhodinku na to, aby sis mohl na čerstvém vzduchu zacvičit podle libosti – jdi na procházku, proběhni se, zahraj si nějakou míčovou hru nebo posiluj. Stojí to za to.

20. dubna

Je lepší dokončit menší úkol, než nechat velký úkol napůl nedodělaný.

21. dubna

Existuje někdo, kdo zná tvoje srdce i všechno ostatní o tobě – a přesto tě miluje.

22. dubna

Jestli se na tebe všechno sesype a nemůžeš to unést, požádej Boha, aby ti pomohl. On pod tvé břemeno vsune své ruce, ulehčí ti a pozdvihne tvého ducha.

23. dubna

Když ti někdo ublíží, oplať mu odpuštěním a nikdy ti to nezapomene.

24. dubna

Láska je Bůh a Bůh je láska.

25. dubna

Úspěch může být nebezpečný; může zplodit domýšlivost. Někdy je lepší neuspět. Neúspěch je prvním krokem k pokoře a s pokorou dojdeš u lidí dál než s domýšlivostí.

26. dubna

Když ti srdce láskou jihne –

lhostejno jak rychle roky letí,

lhostejno jak rychle rostou děti –

stáří se ti zdálky vyhne.

27. dubna

Mysli pozitivně! Existuje příliš mnoho lidí, kteří se soustřeďují na negativní.

28. dubna

Raději chci připustit, že se mýlím, a mít pravdu, než tvrdit, že mám pravdu, a mýlit se.

29. dubna

Bůh ti chce ulehčit život, a proto odejme to, co tě trápí, a zamění to za Jeho radost – když Ho necháš.

30. dubna

Svět je plný problémů.

Nebe je plné řešení.

1. května

Problémy v životě lze zařadit do jedné ze tří všeobecných kategorií: snadné, složité a nemožné. Ti, kteří přijímají pouze snadné, vedou bezpečný a nudný život. Ti, kteří přijímají složité, vedou těžký, zato uspokojivý život. Ti, kteří přijímají nemožné, zůstávají v paměti.

2. května

Chceš-li být opravdu šťastný, žij pro druhé.

3. května

Když se chceš vzdát, počkej s tím ještě chvilku.

4. května

Když si vytyčíš cíl, možná k němu nedorazíš, ale aspoň se dostaneš o hodně dál, než kdyby sis žádný cíl nevytyčil.

5. května

Bůh ti dopřeje klid, jakmile Mu začneš důvěřovat.

6. května

Tajemství blaženosti je být spokojený s tím, co člověk má.

7. května

Chceš pozvednout vrásky?

Usměj se!

8. května

Bůh tě miluje a osobně tě zná. Nikdy tě neopustí a nikdy se tě nezřekne.

9. května

Když se ti chce zoufalstvím křičet, udělej si chvilku a od všeho odstup. Zhluboka se nadechni, zkus se na věci podívat z jiné perspektivy, a vrať se, když jsi připraven se světu opět postavit.

10. května

Dobré věci potkávají ty, kdo čekají. Lepší věci potakávají ty, kdo se pokouší.

11. května

Nezáleží na tom, jestli spadneš, ale jestli se pak zvedneš a zkusíš to znova.

12. května

Zavolej dnes někomu známému a řekni mu, čeho si na něm vážíš.

13. května

Jazyk je meč a kouzelná hůlka; může tít a zabít nebo milovat a uzdravit.

14. května

Chceš-li nejlepšího psychiatra z okolí, promluv si s Bohem. On tě zná lépe než kdokoli jiný.

15. května

Ukazuj svým dětem lásku, něžnost, laskavost, trpělivost a respekt a oni se tak budou chovat k ostatním.

16. května

Negativní myšlenkové pochody tě mohou užírat jako rakovina. Vyvaruj se jim a odmítej myslet negativně.

17. května

Moudrý člověk si čas od času zhodnotí svůj život a zeptá se: „Co dělám proto, abych pomohl lidem? Jak na mě budou vzpomínat? Obohacuji, zdokonaluji a rozjasňuji životy druhých?“

18. května

Láska nemá být přídavným představením v cirkuse života. Má probíhat ve všech třech manéžích zároveň.

19. května

Svěř Bohu v modlitbě každý den svůj život, své plány, své naděje, sny i obavy. Na oplátku tě bude životem provázet mír.

20. května

Každý má určité schopnosti a předpoklady; musíš je akorát objevit.

21. května

Komunikace z hloubi duše je drahocenný projev lásky. Proto ten dopis napiš nebo zatelefonuj ještě dnes.

22. května

Je lepší zpomalit a dojít, než nikdy nedorazit.

23. května

Osvoboď své srdce od včerejších zranění, aby mohlo plně žít a milovat.

24. května

Nikdy nezaměňuj pouhou zatáčku za konec cesty.

25. května

S každým laskavým skutkem, který dnes uděláš, vplétáš další zlatou nitku do přikrývky, která tě bude zítra zahřívat.

26. května

Když tě svádí pokušení vylít si zlost na nějakého netušícího člověka, desetkrát zlehka ťukni nohou o zem. Potom se s velkým úsilím usměj a vzpomeň si na pár svých stupidních chyb.

27. května

Bůh přehlíží naše záporné stránky; my bychom měli dělat to stejné vůči druhým.

28. května

Člověk se dívá na zevnějšek, ale Bůh vidí srdce.

29. května

Růže sice mají trny, ale přesto jsou nádherné. Největší radosti a slasti života jsou často provázeny trochou bolesti.

30. května

Život je cesta; nebe je cíl cesty.

31. května

Nikdo se dostatečně nenabaží slov „miluji tě.“ Říkej svým bližním při každé příležitosti, jak moc pro tebe znamenají.

1. června

Když nemůžeš projít horou, obejdi ji. Když ji nemůžeš obejít, přelez ji. Když ji nemůžeš přelézt, posaď se a zeptej se, jestli je tak hrozně důležité, aby ses dostal na druhou stranu. Pokud ano, začni kopat tunel.

2. června

Ti, kdo žijí nesobecky, jsou ti, kdo žijí život, který stojí za to.

3. června

Rozjasni svůj život tím, že rozjasníš život někoho jiného.

4. června

Otevři okno do svého srdce a do svého života jinému člověku. Vezmi si za cíl ještě dnes udělat nesobecký skutek a důvěřuj Bohu, že tě na oplátku odmění.

5. června

Bůh je nejlepší pojišťovatel na světě. Svěř svoje blízké a to, co ti je nejdražší, do Jeho rukou.

6. června

Buď si vždycky připravený vyslechnout, co mají druzí na srdci, a nesnaž se jim za každou cenu vnucovat svůj vlastní názor. Hlupák bude odhalen, jakmile otevře ústa, ale když se naučí střežit svůj jazyk, bude považován za moudrého.

7. června

Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch podlamuje zdraví.

8. června

Vesmír je jako složité hodiny, které jsou vyrobeny a spravovány vrchním hodinářem.

9. června

Náš každodenní život se lehce zaplní stresem, shonem a zmatkem. Můžeme se však kdykoliv zastavit a vklouznout do přítomnosti Božího ducha skrze modlitbu a meditaci a nalézt klid a zotavení.

10. června

Žádný velký čin nebyl dosažen nicneděláním.

11. června

Chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě. Respektuj druhé stejně tak, jak bys chtěl, aby oni respektovali tebe.

12. června

Vítězové hry života nejsou ti, kteří nikdy nezakusili porážku, ale ti, kteří byli znovu a znovu poráženi, a přitom se nikdy nevzdali. Vítězové těží z každé porážky a berou ji jako další krok k vítězství.

13. června

Tvoje mysl je jako zahrada. Pečlivě se o ni starej a každý den ji naplňuj pozitivními, povzbudivými a hodnotnými myšlenkami.

14. června

Vyhni se nedorozuměním tak, že budeš k druhým upřímný a otevřeně se s nimi podělíš o své pocity.

15. června

Láska není možnost; láska je povinnost.

16. června

Když jsi zažil temno, budeš si více vážit světla.

17. června

Neboj se být jiný. Seber odvahu a postav se za pravdu!

18. června

Potřebuješ-li zoufale znát odpovědi na nejniternější otázky svého srdce, nehledej je v sobě, na internetu, v posledních trendech společnosti ani nikde jinde. Hledej je u Boha. On zná odpovědi a všechny je pro tebe zapsal ve své svaté knize.

19. června

Přátelství funguje obousměrně: musíš dávat i přijímat.

20. června

Dělej všechno s horlivostí, nadšením a elánem.

21. června

Přestože je Bůh neviditelný, je s tebou. Nikdy tě neopustí. Vždycky čeká s otevřenou náručí – Pomocník a Zásobitel, který je připravený pomoci v těžkých časech.

22. června

Nenech si svou mysl zanést starostmi. Jinak ti zbude méně místa na to dobré.

23. června

Není až tak těžké omluvit se, jako je žít se špatným svědomím.

24. června

Povzbuzující slova jsou stejně osvěžující jako chladný nápoj za horkého letního dne.

25. června

Dva lidé pracující společně shledávají jednoduchým to, co jednomu připadá nezdolatelné.

26. června

Víra v Boha je nejlepší forma pojištění pro případ osobní tragédie nebo přírodní katastrofy. Pojišťovna může nahradit finanční ztrátu, opravit dům nebo auto a pomoci ti do nového začátku v podnikání, ale pouze Bůh může zahojit tvé zlomené srdce.

27. června

Přemýšlej pozitivně; je to dobré pro tvé zdraví.

28. června

Denně sytíme své mysli vědomostmi. Nezapomeňme však denně sytit své duše pravdou.

29. června

Smutek tě může provázet nocí, ale když vytrváš, za úsvitu přijde radost.

30. června

Budoucí dividenda se tvoří z dnešních investic.

1. července

K jedněm z našich hlavních výčitek svědomí v životě patří příležitosti, kterých jsme se zřekli, a možnosti, kterých jsme se nechopili.

2. července

Rozdávání lásky je jednou z největších radostí života.

3. července

Zkus se napřed vžít do situace toho druhého, než zamítneš jeho žádost o změnu.

4. července

Cokoli zaseješ ve formě laskavosti a radosti, se ti vrátí mnohonásobně rozmnoženo. Dávat znamená dostávat.

5. července

Jsi zklamaný a rozčarovaný, protože někdo, na koho ses spolehl, tě nechal na holičkách? Lidé zapomínají; dokonce i tví nejlepší přátelé a blízcí tě mohou zklamat. Ale Bůh na tebe nikdy nezapomene a nezklame tě, stačí Mu důvěřovat.

6. července

Život je jako bonboniéra. Každý bonbón představuje část života. Některý je tvrdý, jiný měkký, další je sladký a ještě jiný je s náplní; a přitom jsou všechny výborné. Kdyby nějaký chyběl, život by nebyl úplný.

7. července

Bůh tě miluje! Aby to dokázal, stvořil pro tvoje potěšení krásy a divy přírody.

8. července

Radost pramení ze srdce, ne z okolního prostředí.

9. července

Nadšení je pohonná hmota života; pomůže ti dojít, kam máš namířeno.

10. července

Cítíš se přetížený a unavený životem? Předej své břemeno Bohu, ať se o něj postará. Je dostatečně silný a slyší tvoje modlitby. Je vždycky připravený ti pomoci.

11. července

Pokud ses poučil ze svých včerejších chyb, stal ses dnes moudrým člověkem.

12. července

Pochval dnes někoho. Pozdvihni sebevědomí někoho jiného. Z tvého vlastního ti neubude.

13. července

Můžeš si vybrat a stát se jedním ze dvou typů lidí – jedni přinášejí potěšení, kdykoli přijdou; druzí přinášejí potěšení, kdykoli odejdou.

14. července

Někdy nezáleží na tom, co říkáš, ale jak to říkáš.

15. července

Vychovej své dítě, jako bys připravoval prince na jeho budoucí vládu, protože až vyroste, stane se silou, která bude formovat budoucnost lidstva.

16. července

Nezáleží na samotných problémech a potížích, ale na tom, jak se s nimi vypořádáš.

17. července

Velkomyslný člověk ti řekne, jak se dostat tam, kam jdeš; velkomyslnější člověk tě tam zavede.

18. července

Máš potíže? Vyvstal ti nějaký neočekávaný problém? Požádej Boha, aby ti pomohl. Vyzkoušej Ho a přesvědč se. On může udělat nemožné.

19. července

Láska a přátelství jsou dary běžně poskytované těm, kteří zapomínají na sebe a pomáhají druhým.

20. července

Čím je noc tmavší, tím je jedna svíčka důležitější.

21. července

Negativní nebo pozitivní? Jeden z těchto postojů ti zajistí úspěch, druhý tě zlomí; je na tobě, který si vybereš.

22. července

Mohu-li dnes dobro prokázat,

mohu-li pomocnou ruku dát,

mohu-li snad radost udělat,

ukaž mi, Pane, jak.

23. července

Nenávist v našem srdci dovoluje nepřátelům, aby nad námi zvítězili. Odpuštění nám dává zvítězit nad nimi.

24. července

Poplácat někoho po zádech a vyslechnout si, co má na srdci, je hodnotný dárek, který můžeš věnovat svým kolegům a příbuzným. Krizová období mu pouze přidávají na hodnotě.

25. července

Každý omyl je příležitostí naučit se něco nového.

26. července

Opravdové přátelství je jako duha. Když se ve správném poměru smíchají radost a slzy, vznikne barevný most spojující dvě srdce.

27. července

Když se ti přihodí něco špatného, pomysli na všechny věci, které se nestaly. Mohlo být hůř.

28. července

Abys uviděl a pochopil celkový obraz, musíš se setkat s Malířem.

29. července

Dej Bohu příležitost a On z tvého života vytvoří něco krásného.

30. července

Země nezná zármutek, který by nebe neumělo vyléčit.

31. července

Láska znamená skutek – pozitivní, opravdový, definitivní; nabídni druhým pomocnou ruku a dokaž jim, že je máš rád.

1. srpna

Život se odměňuje těm, kdo vytrvají.

2. srpna

Láska je základem všeho krásného, kořenem všeho nádherného.

3. srpna

Usměj se. Může to být paprsek, který někdo potřebuje za jinak bouřlivého dne.

4. srpna

Je dobré naučit se dávat – ať už sám sebe, čas, peníze, povzbudivé slovo, pozornost – nalezneš tak pokoj a radost, které nic nepřekoná.

5. srpna

Ztratit peníze, zdraví, důvěru nebo přátele člověku přinese velkou ztrátu, ale největší tragédie je ztratit víru. Nemáš víru? Nevzdávej se. Dočkáš se zázraku. Víra se ti vrátí v okamžik, kdy se s důvěrou obrátíš k Bohu.

6. srpna

Tu a tam se běž podívat na východ či západ slunce.  Pokochej se velkolepostí a silou mocného Stvořitele a vstřebej ji do sebe.

7. srpna

Pracující člověk nesmí zapomenout na umění hrát si, jinak ztratí energii a inspiraci potřebnou ke své práci.

8. srpna

Máš určitě pravdu, nebo jsi jenom tvrdohlavý?

9. srpna

Je jednoduché být spokojený, když se ti všechno daří. Je to těžší, když tebou život zmítá. Bůh ti však může dát klid i uprostřed bouře, protože víš, že má vše pod kontrolou a že tě miluje.

10. srpna

Slovo „nemohu“ zní smutně v kterémkoli jazyce.

11. srpna

Kdesi pod sutinami jakéhokoli nezdařeného úsilí leží drobná semínka moudrosti. Vykopej je a zasaď a vyroste z nich les plný velkých stromů, které tě zastíní před poledním žárem tvého života a poskytnou ti úkryt před skučivým větrem světového zmatku.

12. srpna

Když tě přemáhá zloba a lidi kolem tebe ti lezou na nervy, zamysli se chviličku nad svými vlastními chybami a vadami. Pomůže ti to mít trpělivost s druhými.

13. srpna

Nadávání na píchnutou pneumatiku nic nespraví.

14. srpna

Optimismus neznamená ignorovat problémy, ale věřit, že se najde řešení.

15. srpna

Chceš-li někomu dát dárek, zkus mu věnovat svůj čas a pozornost.

16. srpna

Kukuřičné zrno je malé, tvrdé, nestravitelné a zdánlivě bezcenné. Ale vlož jej do hrnce, podrž jej nad ohněm a před očima se ti změní. Životní stres a problémy mohou udělat to stejné s námi.

17. srpna

Stáváme se otroky toho, čemu necháme v životě převahu.

18. srpna

Promasti motor svého života modlitbou a poběží klidněji.

19. srpna

Potřebuješ-li záchrannou vestu, nekritizuj způsob, jakým je ti doručena.

20. srpna

Z úkolu se stává hora, když jej máš před očima celý. Jestliže si jej však rozdělíš na menší, dosažitelnější cíle, nebudeš s ním tolik otálet.

21. srpna

Nikdo není tak bezvýznamný, aby ho Bůh nemiloval a nestaral se o něj.

22. srpna

Nedělej si starosti o zítřek. Nenamáhej se; stejně ti to nepomůže.

23. srpna

Jestliže jsi na vlastní kůži pocítil laskavost a odpuštění těch, kterým jsi ublížil, nestav se do cesty řetězové reakci. Buď milostivý a odpusť druhým, kteří ublížili tobě.

24. srpna

Kde je láska, tam je dotek božskosti. Udělej si ve svém životě čas na lásku.

25. srpna

Úspěch je výborná věc, nikdy však nepodceňuj hodnotu prohry. Prohra člověka učí mnohem víc než úspěch.

26. srpna

Když se ti nedaří, zatvrdíš se nebo změkneš?

27. srpna

Požehnání se drží vděčných srdcí; vyhýbají se těm, kteří si stěžují, že jich nemají dostatek.

28. srpna

Vědomosti jsou souhrnem faktů. Moudrost nám pomáhá vědomosti využívat.

29. srpna

Když tě vyvádí z míry výstřednosti druhých, zastav se a vzpomeň si na svoje vlastní. Pak se rozhodni, jestli se některé dají přehlédnout. Pokud je potřeba si o některých promluvit, hledej konstruktivní způsob, jak na to.

30. srpna

Smrt není konec života; je to jeho začátek.

31. srpna

Pochvala je drahý dárek, který by se měl rozdávat na potkání.

1. září

Nenech si dnešek proklouznout mezi prsty. Udělej něco pro to, aby se tvé sny staly skutečností.

2. září

Láska je schopnost přehlížet chyby druhých a odhalovat krásy jejich srdce.

3. září

Lítost lituje.

Soucit jedná.

4. září

Život nemá cenu, dokud nějakým způsobem neprospíváš druhým.

5. září

Strach je klec, ve které jsi zavřený. Víra je klíč ke svobodě.

6. září

Jsi jedinečné a neobyčejné stvoření Boha, mnohem cennější než všechny poklady země.

7. září

Smích je unikátní lék, který staví problémy na správné místo, uvolňuje napjaté svaly, uklidňuje lidi okolo a pomáhá ti radovat se ze života, i když nemáš všechno, co bys chtěl.

8. září

V srdci máš místo, které může naplnit jenom Bůh.

9. září

Zpomal! Udělej si čas na to, aby ses pokochal přírodou, popovídal si s přítelem nebo si přečetl kapitolu z pěkné knížky. Život je víc než jen nekonečný maratón.

10. září

Ambice je buď sluha nebo pán. Je na tobě, aby sis určil, co to bude v životě tvém.

11. září

Není ani tak důležité, jestli dosáhneš úspěchu nebo ne, jako jestli jsi do toho dal všechno.

12. září

Otevři svou náruč a obejmi dnes svého blízkého; udělá vám to oběma moc dobře.

13. září

Pravda je vždycky ta nejlepší metoda. Upřímnost se vyplácí.

14. září

Možná si v životě nemůžeš vybrat svůj osud, ale určitě si můžeš vybrat, jak s ním naložíš.

15. září

Výraz tváře ti o člověku poví víc než jeho oblečení.

16. září

Když surfuješ a blíží se velká vlna, buď se jí chytíš a svezeš se na ní nebo jí budeš pohlcen. Je lepší se nad problémy povznést a dosáhnout s jejich pomocí vítězství, než se jimi nechat pohltit.

17. září

Život je škola. Ti, kteří se naučí milovat a pomáhat druhým, odmaturují s vyznamenáním.

18. září

Bůh pro tebe může udělat cokoli, když Mu dáš příležitost.

19. září

Upřímné, laskavé slovo vyřčené z lásky pozvedá ducha a vzpružuje kosti.

20. září

Nepokoušej se zjistit, co ti přinese radost. Snaž se potěšit druhé a radost si tě najde.

21. září

Chceš-li najít klíč k srdci nějakého člověka, akceptuj ho a miluj ho takového, jaký je.

22. září

Když dovolíš, aby ti stres mluvil do života a vyhnal z něj veškerou radost, je to jako bys dovolil nepříteli, aby ti nadiktoval tvůj denní plán a zakázal ti věnovat se rodině a přátelům.

23. září

Láska se omluví.

24. září

Když ukážeš víru a důvěru člověku, kterého se druzí straní, častokrát si získáš věrného přítele, který věří a důvěřuje tobě.

25. září

Je lepší se o něco pokusit a selhat, než se o to nikdy nepokusit.

26. září

Buď vděčný za to, co máš, ne smutný kvůli tomu, co nemáš.

27. září

Nudu asi občas zakusil každý. Když se však podíváme dalekohledem víry a optimismu, dohlédneme až za monotónní mraky jednotvárnosti a odhalíme záhady života, které jsou nevyčíslitelné jako hvězdy.

28. září

Změň to, co je potřeba změnit, zachovej to, co změnit nepotřebuje, a požádej Boha, aby ti pomohl rozlišit co je co.

29. září

Jestliže na noční obloze nevidíš třpytit se hvězdy, ještě to neznamená, že se ztratily. Skrývají se pouze za závojem mraků a dříve či později je opět uvidíš zářit.

30. září

Mír, spravedlnost, dobrota, milost a láska naplní v Božím zítřku celý svět. Tehdy bude celý svět osvobozen.

1. října

Úspěch v životě, v podnikání nebo v jakékoli práci spočívá v iniciativě a v neustálém vyvíjení nových strategií, konceptů a plánů. Rozjezdová síla nestačí k tomu, aby tě poháněla kupředu. Pokud nenaplníš motor své inspirace palivem nových myšlenek, budeš se zpomalovat, až se nakonec úplně zastavíš.

2. října

Lidé, kteří zapomenou sami sebe, jsou lidé, které si druzí pamatují.

3. října

Radost je nakažlivá. Neotálej a začni epidemickou vlnu hned teď.

4. října

Největší životní radosti jsou sdílené.

5. října

Člověk musí důvěřovat nejen když je všechno klidné. Za velké bouře je důvěra nejdůležitější.

6. října

Každý člověk je důležitý. Nezáleží na tom, jestli hraješ na housle, na flétnu, na basu nebo na bubny; jsi součástí jednoho orchestru.

7. října

Úsměv ti na tváři udělá zázraky. Dodá ti mladost a optimismus, kterých nedosáhneš v žádném salónu krásy ani u psychologa.

8. října

Boží přítomnost může být s tebou, ať jsi kde jsi. Bůh je ti vždycky ochotný pomoci a utěšit tě, když to potřebuješ.

9. října

Děláš si starosti, protože nevíš, kterou cestou se vydat? Nech se vést Bohem. On ví, kudy jít.

10. října

S chutí do toho a půl je hotovo.

11. října

Nepleť si slávu s úspěchem.

12. října

Nestojí za to dělat předčasné závěry. Na každou situaci se dá pohlížet nejen ze dvou stránek, ale ze tří, čtyř i více stran. Pokud si nejsi jistý, postav se na stranu lidí a budou tě za to mít rádi.

13. října

Omluv se za hněvivá slova a nelaskavé činy ten samý den, abys neporušil pouto důvěry, které se bude druhý den napravovat mnohem hůř.

14. října

Mezi špatné návyky patří: myslet skepticky, být pesimistický, pochybovat a kriticky pohlížet na okolní věci. Mezi dobré návyky patří: myslet pozitivně, vidět dobro v každé situaci, nikdy se nevzdávat a mluvit přívětivě.

15. října

Matka je obrazem Boží lásky.

16. října

Když se ti nad životem utvoří bouře a všude kolem je vítr, déšť, hromy a blesky, je nejlepší se schovat pod deštník Božích zaslíbení, posadit se a počkat. Ten, který poslal bouřku, také roztáhne duhu.

17. října

Někteří lidé vlastní spoustu věcí, ale mnoho lidí se nechá vlastnit věcmi.

18. října

Myslíš si, že by milióny lidí po celou dobu existence člověka věřili v modlitbu, kdyby nefungovala? Sám si ověř moc modlitby. Není to žádné tajemství! A je dostupná zdarma; musíš ji akorát vyzkoušet.

19. října

Laskavý člověk je milován.

20. října

Otálení se dá překonat malými krůčky k cíli. S každým krokem nabereš rychlost a když vydržíš, budeš brzy u cílové čáry.

21. října

Bůh zná srdce všech lidí i jejich nejhlubší potřeby, pocity a obavy. Má moc dát každému přesně to, co potřebuje.

22. října

Nedodržený slib má stejný výsledek jako facka. Splněný slib je lepší než drahý parfém.

23. října

Nejlepší způsob, jak přemoci nepřítele, je spřátelit se s ním.

24. října

Láska je klíč, který otevře i to nejzatvrzelejší srdce.

25. října

Jestli ti nevyšly plány, možná na svůj zrod čeká lepší plán.

26. října

Svoboda bez zodpovědnosti je jako dítě bez dozoru.

27. října

Měj svou tvář neustále obrácenou ke světlu a nikdy nebudeš tápat v temnotě.

28. října

Při setkání s každodenními bezvýznamnými rozhodnutími si navykni dělat rozhodnutí správná – upřímná a laskavá. Když se jednoho dne setkáš s těžkou volbou, bude se ti lehčeji vybírat.

29. října

Nepříjemná období tě nemusí zničit, když na ně budeš pohlížet jako na bránu vedoucí k novým začátkům.

30. října

Zpomal a vychutnávej si život! Dnešní den prožiješ jen jednou.

31. října

Zbav se stresu tím, že pozdvihneš oči k nebi.

1. listopadu

Každý nový den přináší nové úkoly. Aby si člověk zachoval duchovní svěžest a energii, potřebuje změnu. Vyhledávej nové taktiky, metody a způsoby, které jsou momentálně nejvýhodnější; jinak zůstaneš pozadu.

2. listopadu

I kdybys dnes nedosáhl ničeho jiného, než že projevíš lásku všem, které potkáš, bude to úspěšný den.

3. listopadu

Smích je medicínou pro srdce.

4. listopadu

Láska dává, především když to bolí.

5. listopadu

Přestože nás Boží cesty mohou občas zmást, budeme-li Mu důvěřovat, všechno v pravý čas pochopíme.

6. listopadu

Obraz se skládá z mnoha různých barev a každá z nich je důležitá a nezbytná.

7. listopadu

Vždycky se vyplatí upřednostnit druhé, a ne sebe. Jedině tak najdeme opravdové štěstí.

8. listopadu

Bůh nám nabízí, že pocity deprese a trápení nahradí nepopsatelným pokojem a radostí, silnějšími než okolnosti.

9. listopadu

Když tě zavalí problémy a nic jiného nevidíš, vyplatí se poodstoupit si od své práce a udělat si celkovou představu.

10. listopadu

Kdybys věděl, že dneska je tvůj poslední den života, co bys udělal jinak?

11. listopadu

Jedna kladná vlastnost našich chyb je, že nám pomáhají být trpělivější vůči ostatním. Jak můžeš kritizovat druhé za jejich chyby, když víš, že máš spoustu svých vlastních?

12. listopadu

Najdi dneska pět věcí, za které můžeš pochválit svou druhou polovičku, děti nebo přátele.

13. listopadu

Někdy není ani tak důležitá síla vůle jako síla nevole.

14. listopadu

Buď člověkem, který je součástí řešení, a ne problému.

15. listopadu

Cokoli naučíš dítě, ať už slovy nebo činy, zůstane navždycky v jeho srdci.

16. listopadu

Chceš-li mít podíl na slávě, musíš být ochoten mít podíl na vině.

17. listopadu

Velcí lidé jsou často ti, kteří prošli velká utrpení, a odmítli se vzdát.

18. listopadu

Pros a bude ti dáno. Boží zaslíbení jsou klíče k nebeskému sejfu.

19. listopadu

Nadřadit potřeby a tužby jiného člověka nad své vlastní je láska v nejčistší podobě.

20. listopadu

Svět je plný snílků. Snílek je horší než smolař. Smolař se alespoň jednou o něco pokusil.

21. listopadu

Zlo se násobí, když dobří lidé neprosazují, co je správné.

22. listopadu

Snaž se nahradit kritické myšlenky kladnými a budeš překvapen, jaký vliv to bude mít na tvůj den, na tvou duši a na tvůj život.

23. listopadu

Dnes je nový den a s ním i příležitost k novému pokusu.

24. listopadu

Láska se dá nejlépe najít, když se ji snažíš předat druhému.

25. listopadu

Šťastný je ten, kdo umí žít každý den tak, že si večer může říct: „Dnes jsem udělal pro Boha a pro lidi všechno, co bylo v mých silách.“

26. listopadu

Lidé, kteří žijí uzavřeni ve svém světě si nikdy neužijí světů druhých lidí.

27. listopadu

Lidé vycítí, jak o nich smýšlíš. Chceš-li změnit jejich postoj vůči tobě, změň svoje negativní názory vůči nim.

28. listopadu

Láska a důvěra jsou neoddělitelné. Nemůžeš mít jedno bez druhého.

29. listopadu

Každá zkušenost je určená k tomu, aby nás posilnila.

30. listopadu

V nebi nám budou setřeny všechny slzy. Smutek, bolest a utrpení života budou zapomenuty, jako by to byl sen.

1. prosinec

Nikdy se nedozvíš, co se dalo udělat, dokud to nezkusíš.

2. prosinec

Sluneční svit tvého úsměvu dnes může z něčího života odehnat mraky.

3. prosinec

V životě se nejlépe prosadíš tak, že pomůžeš prosadit druhé.

4. prosinec

Chceš-li být veselý a šťastný, chovej se tak a zjistíš, že se takovým stáváš.

5. prosinec

Když se cítíš malý a bezcenný, udělej něco velkého – pomož někomu, kdo to potřebuje.

6. prosinec

Jestliže věříš i v to, co nevidíš, tvoje odměna bude větší, než si dokážeš představit.

7. prosinec

Opravdová láska pomáhá druhým přes nesnáze, staví je na nohy, přehlíží jejich chyby. Nezná žádných mezí a nikdy se nevyčerpá.

8. prosinec

Zastav se a zauvažuj nad nějakou nepatrnou, leč důmyslnou krásou přírody – třeba květinou, motýlem či ptákem. Bůh si dal záležet s každou maličkostí těchto stvoření až k naprosté dokonalosti, a tak se určitě postará i o tebe.

9. prosinec

Nezaplétej se příliš do životního závodu, abys nezapomněl, že tento běh je jenom prostředkem k cíli, ne samotný cíl.

10. prosinec

Objev musí předcházet výzkum.

11. prosinec

Máš-li pocit, žes zůstal uprostřed boje naprosto osamocen, proč nezkusit požádat o pomoc?

12. prosinec

Přál sis někdy, aby si tvá rodina uvědomila, jak moc ti na nich záleží a jak je potřebuješ? Řekni jim to!

13. prosinec

Získání vědomostí není koncem, ale prostředkem, jak se dobrat k cíli. Vědomosti bez účelu se mohou stát ničivým nástrojem.

14. prosinec

Nikdy si tak nevážíš svých požehnání, jako když je nemáš.

15. prosinec

Buďme dětmi ve víře, v bezmezné lásce a v radosti. Buďme dospělými ve zkušenostech, v soucitu a v moudrosti.

16. prosinec

Přátelé jsou ti, kdo tě milují, přestože tě všichni ostatní opustili.

17. prosinec

K tomu, aby se uskutečnily velké věci, není zapotřebí velikánů. Stačí k tomu lidé, kteří jsou těmto věcem zcela oddaní.

18. prosinec

Nebe má prostředky, které si hravě poradí s jakýmkoli problémem, který tě potká.

19. prosinec

Pokaždé když se ti stane něco pěkného, udělej něco pěkného pro druhé.

20. prosinec

Vřelé objetí od našich blízkých je kousek nebe na zemi.

21. prosinec

Láska přehlédne vnějšek osoby a hledí až dovnitř do srdce.

22. prosinec

Láska Boha je stálejší než jakákoli jiná láska, kterou se ti kdy podaří najít.

23. prosinec

Vánoční svátky vzbuzují radost a lásku,

sbližují lidi a odstraňují z tváře masku.

24. prosinec

Oslavuj požehnání Boží a chval Ho za Jeho milost vůči tobě. Děkuj Mu za Jeho dary lásky, radosti, víry a pokoje.

25. prosinec

Nejcennější dary, které můžeš dát svým blízkým, jsou laskavá slova a činy soucitu, odpuštění, uznání, pochopení a ocenění.

26. prosinec

Vyznej svou lásku laskavými činy a láskyplnými skutky.

27. prosinec

Jsi jako sněhová vločka: jedinečný a svým způsobem dokonale krásný.

28. prosinec

Naplň svou mysl pozitivními a povzbuzujícími myšlenkami a ty negativní se brzy rozplynou.

29. prosinec

Na konci každého tunelu je světlo; po každé bouři se slunce opět rozzáří.

30. prosinec

Provést si v duši inventuru na konci roku je dobrá příprava do začátku příštího.

31. prosinec

Stojím na prahu nového roku. Kéž mi Bůh pomůže být za všech okolností laskavý, spravedlivý a moudrý.