Biblické verše do začátku

Jan 3:16

„Protože Bůh tolik miloval svět (a každého v něm), proto poslal na Zem svého jediného Syna, aby každý, kdo v Něj věří, mohl jít (po tomto životě) do nebe.“

Efezským 2:8-9 (parafrázováno)

„To, že můžete jít po tomto životě do Nebe (být spaseni) nemá nic společného s tím co děláte nebo neděláte, je to Boží dar; nedostanete ho za dobré skutky, které děláte, protože potom by jste si mohli myslet, že jste si ten život v Nebi zasloužili sami, když ve skutečnosti to je dar od Boha.“

Jan 14:26

Ale Utěšitel, Duch svatý, kterého pošle Otec v mém jménu, ten vás všechno naučí a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jermiáš 33:3

Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a úžasné věci, o kterých nemáš ani zdání.

Matouš 7:7-8

 Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Jan 10:10

Zloděj (ďábel) přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já (Ježíš) jsem přišel, abyste měly život a žili ho naplno.

Advertisement